Diverse werkzaamheden

Posted by in Nieuws | maart 1, 2017
Reacties uitgeschakeld voor Diverse werkzaamheden

Diverse werkzaamheden in het gebied van de Maatschappij van Weldadigheid ter versterking van het cultuurlandschap

Met het oog op het 200 jarig bestaan en de mogelijke werelderfgoedstatus van de Koloniën van Weldadigheid werkt de Maatschappij van Weldadigheid vanuit de gebiedsontwikkeling op dit moment hard aan de versterking van het cultuurlandschap. Daarom zullen er de komende tijd diverse werkzaamheden in het gebied plaatsvinden met onder andere nieuw te bouwen Koloniewoningen van de Toekomst.

Aan de M.A. Namen van Eemneslaan Noord en de Vaartweg (achter de bebouwde kom) in Wilhelminaoord worden diverse locaties bouwrijp gemaakt. Dit betekent dat er aansluitingen gemaakt worden op het hoofdriool, dammen met duikers worden aangebracht ten behoeve van de inritten en de kavels en percelen worden gecreeerd door middel van het graven van greppels en sloten. Tevens wordt er een duiker onder de Vaartweg aangelegd naar de Westerbeeksloot voor de afwatering van de nieuwe sloot. Aan de Koningin Wilhelminalaan zullen naast de percelen van Taxi en Tankstation Mengert en Weldaad Bessen een aansluiting van de hoofdriolering op de Koloniewoningen worden gemaakt. Tevens zal ook bij dit laatste perceel een dam met duiker worden aangebracht en een kavel worden gecreëerd. De werkzaamheden rondom het bouwrijp maken van deze kavels starten op 6 maart aanstaande.

Tevens is de Maatschappij van Weldadigheid momenteel bezig om bestaande duikers te vervangen door nieuwe in het gebied van het Sterrebos, het zuidelijke gedeelte van de Hooilaan in Frederiksoord en Wilhelminaoord en bij de speelweide aan de Jongkindt Conincklaan te Boschoord. Dit om de waterafvoer te verbeteren voor het bosgebied, wandelpaden en zandwegen.

Daarnaast zullen er binnenkort twee eiken opstanden worden geveld achter de Koningin Wilhelminalaan 77A te Frederiksoord. Dit met doel om de karakteristieke laanstructuur en laanbeplanting, het orthogonaal stelsel, te herstellen en weer zichtbaar te maken. Tevens wordt hiermee de karakteristieke doorzicht vanaf de openbare weg naar het achterliggende open gebied weer terug gebracht en versterkt. In overleg met de Provincie Drenthe mag de Maatschappij deze opstanden vellen maar zal dit oppervlak elders weer compenseren.

Vanwege bovenstaande werkzaamheden is het mogelijk dat het verkeer tijdelijk hinder kan ondervinden.

Voor meer informatie en vragen of opmerkingen, kunt u mailen met de beheerder van de Maatschappij van Weldadigheid, Jacob Kruijer  j.kruijer@mvwfrederiksoord.nl.