De proces-en programmaleiders stellen zich voor

Walter Buijs
Walter Buijs
Programmaregisseur gebiedsontwikkelingsplan Kolonieplan

Mijn naam is Walter Buijs, ik ben 54 jaar en ik ben getrouwd met Petra. We hebben één zoon (Joost) en wonen in Steenwijk.

Mijn taak als programmaregisseur houdt in dat ik de samenhang en integraliteit bewaak van alle deelprojecten en waar mogelijk ondersteun bij de uitvoering van de stappen uit het kolonieplan. Ik wil graag de verbinder zijn van alle bij de gebiedsontwikkeling betrokken partijen. Een voorbeeld daarvan is het creëren van draagvlak en het verbinden van deze partijen voor het belang van het programma ‘Koloniën van Weldadigheid op weg naar Unesco’, of het belang van recreatie en toerisme zonder de ruimtelijke en economische kwaliteit, of de sociaal maatschappelijke aspecten uit het oog te verliezen.

En dat in twee dagen… De andere drie ben ik teamleider binnen de beleidsafdeling van de gemeente Meppel. Als ik vrij ben geniet ik van een rondje hardlopen of rij ik graag een rondje op mijn motor als het mooi weer is. Bij slecht weer hou ik van lezen en koken.

Ik ben inmiddels al druk bezig en heb al veel contacten gelegd. Het is een hele klus maar heb er heel veel zin in het programma op de kaart te zetten. Mocht je verder nog vragen hebben, neem gerust contact met me op, w.buijs@drenthe.nl

 


Douwe Huizing

Douwe Huizing

Deelprogrammaleider Koloniecentrum

Per 1 februari heb ik het stokje overgenomen van kwartiermaker Frank Strolenberg. Met de door hem opgeleverde verkenning ga ik verder met het in de benen krijgen van het Koloniecentrum. Een mooie klus waar ik graag mijn tanden inzet!

Natuurlijk is de Maatschappij van Weldadigheid mij niet vreemd. In mijn vorige functie als directeur van het Drents Archief heb ik me sterk gemaakt voor de verdere ontsluiting van het unieke archief van de Maatschappij voor een breed publiek, te beginnen voor de vele nazaten van kolonisten. En het gebied heb ik leren kennen als fietser en wandelaar, meestal met het huis van mijn schoonouders in Noordwolde-Zuid als uitvalsbasis. De kinderen, klein als ze zijn, waren dol op het doolhof in de tuin van het Museum de Koloniehof. Wij als ouders gingen natuurlijk meer voor de rijkdom aan informatie in het museum en alle monumentale gebouwen in het bijzondere landschap. Zo zal ook het nieuwe Koloniecentrum voor alle publieksgroepen een vanzelfsprekend doel moeten worden, voor volwassenen én kinderen, voor bewoners én bezoekers.

Een voorproefje is binnenkort bij de opening van het nieuwe seizoen in Museum de Koloniehof al te zien: een mooie en informatieve animatiefilm over de eerste jaren van de Maatschappij van Weldadigheid. Met aandacht voor de initiatiefnemer Johannes van den Bosch en de gezamenlijke geschiedenis van alle zeven koloniën van 1818 tot 1830.

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact met mij op via d.huizing@drenthe.nl.

 


Sander SimonseSander Simonse
Deelprogrammaleider Groen en Food en Zichtbaarheid Cultuurlandschap

Frederiksoord e.o. trekt als het ware steeds meer in mijn genen en het gebied en de mensen worden telkens boeiender. Van 2013 t/m 2015 leerde ik de koloniën kennen vanuit mijn dienstverband bij de stichting Maatschappij van Weldadigheid. Daarna startte ik mijn eigen bedrijf, buro Landing. Vanuit dit buro werk ik 1 dag per week aan het ontwikkelen en leiden van de projecten ‘zichtbaarheid cultuurlandschap en ‘groen & food’ ontwikkel en leid. Nagenoeg elke dinsdag ben ik aanwezig in de kolonie. Met het project ‘zichtbaarheid cultuurlandschap’ willen wij bijvoorbeeld diverse historische panden opknappen, om de historie volop te tonen met veel aandacht voor duurzaam en prettig wonen. Het gedachtegoed van Johannes inspireert ons ook om te zorgen dat dat landschap de plek blijft om nu en in de toekomst aangenaam te kunnen leven, werken en bijvoorbeeld ons voedsel uit te halen. Met ‘groen & food’ willen we als regio meer zelfstandig worden in onze voedselvoorziening. Diverse partijen uit de voedselketen gaan samenwerken, zodat u meer streekeigen producten in de supermarkt kan gaan vinden. Daarmee willen we de gezondheidskloof in onze samenleving kleiner maken, door gezond voedsel te telen en bereikbaar & betaalbaar te maken voor iedereen.

Bijzonder om bij te mogen dragen aan de toekomst van dit gebied! Ik vind het cruciaal dat het niet ‘mijn projecten’ zijn. De stichting, bewoners en ondernemers in de koloniën moeten belang hebben bij het resultaat van de projecten. Dat is de (enige) manier hoe we deze gebiedsontwikkeling lang kunnen volhouden omdat het simpelweg nut heeft voor u. Het gedachtegoed van Johannes van den Bosch is voor mij daarin leidend en erg actueel: zorgen dat iedereen de kans krijgt om een goed leven te leiden. Goed = gezonde voeding, beweging, sociale contacten, gezonde leefomgeving en zingeving ( betekenisvol kunnen zijn in je werk, in de familie, vereniging etc.). Hier geloof ik in en het mooie is dat in Europees verband hier ook veel aandacht voor komt voor Noord-Nederland.

In mijn woonplaats Zwolle ben ik (beroepsmatig) ook betrokken bij projecten rondom gezond & duurzaam voedsel en als boerenzoon kon ik het niet laten om zelf weer een stukje grond te hebben om wat te verbouwen. Daarnaast is muziek mijn grote passie, waarbij ik blij ben met mijn buren die mijn pianospel gelukkig al jaren verdragen. Muziek schrijven en zingen hoort daar ook bij wat ik doe ik in een muziekproject, mijn kerk en een vocal-group. Verder zit ik het hele jaar door veel op de (race)fiets en pak ik graag de rugzak voor een trektocht in de bergen met vrienden.

Als u wat heeft met deze 2 projecten, neem gerust contact met mij op: sander@burolanding.nl

 


Ton WoestenburgTon Woestenburg
vertegenwoordiger van de provincie Drenthe in de Gebiedsontwikkeling en deelprogrammaleider Vrijetijdseconomie

Graag wil ik op deze plek gebruik maken mezelf voor te stellen. Ik ben Ton Woestenburg, ik ben 62 jaren jong en getrouwd met Lydia, en we wonen al 35 jaren in Zuidlaren, Drenthe. We hebben een dochter en een zoon, maar die zijn al jaren het huis uit. Van huis uit ben ik civiel ingenieur en bedrijfskundige, maar nu ruim twee jaren bezig in het Frederiksoord-programma, dat ik erg leuk en interessant vind. Mijn werk in het Frederiksoord-programma houdt in dat ik de provinciale belangen bewaak, de afstemming in het provinciehuis verzorg, financiën en creatieve meedenkers probeer te vinden. In het deelprogramma vrijetijdseconomie zijn we bezig een monitoringssysteem op te zetten, ideeën te inventariseren (o.a. de 28/1/2017 gepresenteerde Highflyer, maar ook een iconische fietsroute, nieuwe verblijfsrecreatie, kunst in de openbare ruimte en evenementen) en die in het grotere geheel te laten passen. Dat grotere geheel zijn ook alle Koloniën van Weldadigheid op weg naar werelderfgoed (ook een programma), want we worden ofwel allemaal Unesco, of geen van alle. Ik heb ook meegewerkt aan de totstandkoming van het Kolonieplan. Ik heb daar gemiddeld 1,5 dag per week voor.

De andere 3,5 dg/week ben ik de Drentse vertegenwoordiger in de Adviesgroep Mobiliteit van het Interprovinciaal Overleg (IPO), IPO-portefeuillehouder Verkeersveiligheid en Fiets, Voorzitter van IPO-Vakberaad Verkeersveiligheid en van de landelijke taskforce Dutch Roads for Selfdriving Vehicles, en projectleider van het beschrijven van de infraprocessen van de provincie, en tenslotte programmacontroller van het Regiospecifiek Pakket (Zuiderzeelijn) in Drenthe.

Mocht iemand verder nog vragen hebben, neem gerust contact met me op, het liefst per mail; t.woestenburg@drenthe.nl