Nieuw logo voor de Koloniën van Weldadigheid

Ter voorbereiding op het indienen van de aanvraag voor de Werelderfgoedstatus van UNESCO is een nieuw logo ontwikkeld voor de Koloniën van Weldadigheid. Het logo geeft het verhaal van de Koloniën weer. U kunt er een huis in herkennen, dat staat voor het onderdak dat men bood aan de allerarmsten in de maatschappij. Ook het besloten karakter van de Koloniën en het strenge toezicht zijn in het logo vervat.

In januari 2017 is bovendien een nieuwe overkoepelende website gelanceerd om deze samenwerking kracht bij te zetten (www.kolonienvanweldadigheid.eu)