Club van MvW 200

ClubMvW200 op weg naar viering 200 jarig bestaan Maatschappij van Weldadigheid

Het 200 jarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid in 2018 komt dichterbij. Dit willen we met trots samen met alle inwoners en betrokkenen vieren! Hiervoor heeft de Maatschappij van Weldadigheid samen met een aantal vertegenwoordigers uit de Kolonie de ClubMvW200 opgericht. Dit jaar, 2017, is het jaar van DENKEN, DURVEN, DOEN! Samen de schouders eronder om volgend jaar met trots onze gasten in de Koloniën te mogen verwelkomen en te vieren dat het 200 jaar geleden is dat Johannes van den Bosch de basis heeft gelegd voor onze huidige verzorgingsstaat. De ClubMvW200 zet zich samen met de bewoners, gemeente Westerveld en de provincie Drenthe in om met recht de gasten volgend jaar te mogen verwelkomen.

Een van deze activiteiten betreft de viering van het 200 jarig bestaan ook cultureel op de kaart zetten. Hiervoor zijn o.a. de volgende ontwikkelingen in gang gezet:

  1. Dit voorjaar vindt door een tiental geselecteerde kunstenaars een onderzoek plaats naar de mogelijkheden voor kunst in het landschap door Stichting Land Art Contemporary, geïnspireerd door het gedachtengoed van Johannes van den Bosch
  2. In mei van dit jaar is gedurende vier weken aan de Wynoldyweg het Basiskamp Entre Nous operationeel. Een uniek kunstproject op een tijdelijke proefkolonie waar sociale vernieuwing het hoofdthema is.
  3. Er is een start gemaakt met de voorbereidingen voor een theaterspektakel in het gebied door het Kameroperahuis waar bewoners en andere betrokkenen deel van gaan uitmaken met als resultaat in 2018 een theatraal klapstuk over de Welstaat

 

ClubMvW200 bestaat uit de volgende leden:

Jan Mensink, namens de Maatschappij van Weldadigheid  (voorzitter)
Hilda Groen, namens Museum de Koloniehof
Hijlco Komen, namens de bewoners
Jannes Prikken, namens de bewoners en stichting Weldadige Oorden
Hans Kroesen, namens de stichting Weldadige Oorden
Gerrie Ebbeling, namens gemeente Westerveld
Walter Buijs, namens de gebiedsontwikkeling Kolonieplan
Geeke Snijders, programmaleider MvW 200 jaar