Doelstelling

Momenteel heeft de Maatschappij van Weldadigheid als centrale doelstelling het behoud en de ontwikkeling van het historische erf- en gedachtengoed van Johannes van den Bosch. In de huidige situatie treedt de stichting voornamelijk op als beheerder van gronden en onroerend goed. Er hoeven geen gebouwen meer verkocht te worden om het hoofd boven water te houden, maar toch blijft de financiƫle situatie een punt van zorg. Het bezit bestaat uit circa 1.300 hectare grond en 65 panden, waarvan er 30 op de monumentenlijst staan. De speciaal opgerichte monumentenstichting stelt zich ten doel de kwaliteit van het koloniale erfgoed te behouden en duurzaam te borgen. Subsidies hebben bijgedragen aan de restauratie van diverse panden. Een nauwe samenwerking met de Provincie Drenthe en de gemeente Westerveld biedt perspectief op een actieve gebiedsontwikkeling gebaseerd op het herstellen van authentieke kenmerken in landschap en bebouwing.
Het terugbouwen van Koloniewoningen van de Toekomst op oorspronkelijke locaties maakt deel uit van dit structuurherstel.