Onderhoud zandwegen

Posted by in Nieuws | april 20, 2017
Reacties uitgeschakeld voor Onderhoud zandwegen

Onderhoud zandwegen in het gebied van de Maatschappij van Weldadigheid

In de week van 24 april 2017 gaat de Maatschappij van Weldadigheid aan de slag met het plegen van onderhoud betreffende 18 kilometer aan zandwegen in Frederiksoord, Wilhelminaoord en Boschoord. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Hooge B.V. en duren ongeveer vier weken, afhankelijk van de weersomstandigheden. Hierdoor is het mogelijk dat er tijdelijk wat oponthoud ontstaat, echter de aannemer zal ervoor zorgen dat de zandpaden binnen 4 uur weer begaanbaar zijn. We hopen dat u begrip hebt voor deze situatie.

Voor informatie: boswachter en beheerder Maatschappij van Weldadigheid, Jacob Kruijer

j.kruijer@mvwfrederiksoord.nl tel: 0521-381225

Ik Denk en Doe Mee Rabo Zuidwest-Drenthe stimuleringsprijzen uitgereikt

Posted by in Nieuws | april 11, 2017
Reacties uitgeschakeld voor Ik Denk en Doe Mee Rabo Zuidwest-Drenthe stimuleringsprijzen uitgereikt

Buurtvereniging ‘Ronde van het Sterrebos’ en Sportdorp Vitaal Wilhelminaoord e.o. hebben maandagavond uit handen van Hans van der Werff elk een cheque van € 2500,– ontvangen voor hun initiatieven aangedragen voor de Ik Denk en Doe Mee in de Proeftuin van Weldadigheid Rabo Zuidwest-Drenthe stimuleringsprijs

Tijdens de bewonersbijeenkomst ‘De Aftrap’ op 28 januari jl. waar de ontwikkelingen in het gebied werden gepresenteerd werd ook de stimuleringsprijs geïntroduceerd. Het beste initiatief dat bijdraagt aan een betere, mooiere en gezondere samenleving in de Koloniën van Weldadigheid is een initiatief van de Rabobank Zuidwest-Drenthe, de Maatschappij van Weldadigheid, Provincie Drenthe en Gemeente Westerveld.

Uit de 7 inzendingen werden de initiatieven van buurtvereniging ‘Ronde van het Sterrebos’ en sportdorp Vitaal Wilhelminaoord als beste beoordeeld door de jury.

Buurtvereniging ‘de Ronde van het Sterrebos’ heeft als idee aangedragen het dorpscentrum van Frederiksoord te verfraaien met bloemenmanden. Het aanbrengen en verfraaien met bloemen sluit goed aan bij het verleden van de kolonie. Lange tijd heeft hier de tuinbouwschool gefunctioneerd. De bloemenmanden worden aan lantaarnpalen bevestigd in het gebied tussen het hotel en de rotonde.

Het tweede idee dat beloond werd met een cheque van € 2500,– is het idee van Sportdorp Vitaal Wilhelminaoord e.o. Zij gaan een tentenkamp opzetten voor de jeugd van 7 t/m 17 jaar uit de koloniën. In het weekend van 30 juni-1 juli wordt een tentenkamp opgezet met veel sport en beweegonderdelen. De organisatie hoopt op meer saamhorigheid en leefbaarheid in de dorpen maar ze hopen ook meer jeugd aan het bewegen en sporten te krijgen.

De jury bestond uit Hans van der Werff, directeur Rabobank Zuidwest-Drenthe, Minne Wiersma, directeur van Maatschappij van Weldadigheid, Ronald Visser, voorzitter Corso Frederiksoord/ondernemer en Jan Meijer, ondernemer en initiatiefnemer Kiemhuis Frederiksoord.

Op de foto de prijswinnaars met Hans van der Werff en Minne Wiersma

Vacature Officemanager/medewerker Marketing & Communicatie

Posted by in Nieuws | maart 30, 2017
Reacties uitgeschakeld voor Vacature Officemanager/medewerker Marketing & Communicatie

De Maatschappij van Weldadigheid Frederiksoord zoekt officemanager/medewerker Marketing & Communicatie voor 28 – 32 uur

In verband met het vertrek van de huidige medewerkster medio 2017 zoekt de Maatschappij van Weldadigheid een betrokken en gedreven opvolger.

De Maatschappij van Weldadigheid (MvW) in Frederiksoord werd in 1818 opgericht door Johannes van den Bosch. Een visionaire idealist die geloofde in de maakbare samenleving. Hij wilde een einde maken aan de verpaupering van de stedelijke bevolking door het bieden van huisvesting, arbeid, scholing en zorg binnen een landbouwkolonie. De oprichting van deze koloniën markeert een grote stap voorwaarts in het denken over minderbedeelden in de Westerse samenleving. Een unieke geschiedenis waarvan het erfgoed nog steeds zichtbaar is en het gedachtengoed met betrekking tot de idealen van weldadigheid relevanter dan ooit.

In dat kader en met het oog op de nominatie voor het verkrijgen van de werelderfgoed-status van UNESCO in 2018 is de MvW samen met de provincie Drenthe en de gemeente Westerveld aan de slag gegaan met een visie- en gebiedsontwikkeling passend bij het mentale gedachtengoed van Johannes van den Bosch en relevant gemaakt voor de toekomst. Van behouden naar bewegen. Van vergeten naar vertellen.

De MvW beheert het historisch erf- en gedachtengoed van Johannes van den Bosch in Frederiksoord en omgeving. De bezittingen bestaan uit 1.300 hectares grond. Daarvan is 600 hectare productiebos. De overige gronden zijn in pacht en erfpacht uitgegeven. Verder beheert de MvW tientallen Rijksmonumenten, bedrijfspanden en woningen. Naast het beheer is de MvW permanent op zoek naar vernieuwingen, zoals de ontwikkeling van de duurzame koloniewoningen van de toekomst.

De MvW werkt samen met de provincie Drenthe en de gemeente Westerveld aan de ontwikkeling van het gebied, waaronder de invulling van het door de MvW aangekochte Koloniecentrum, de plek waar het kennis- en belevingscentrum zal worden gevestigd van het immateriële gedachtengoed van Johannes van den Bosch. Daarnaast zal het gebied rondom het Koloniecentrum worden ontwikkeld, zoals de voormalige tuinen en de tuinbouwschool Frederiksoord. Ontwikkelingen die een enorme positieve dynamiek in het gebied teweeg brengen en waar ook de communicatie en marketing vanuit de MvW een belangrijke rol gaat spelen. Daarom is de MvW op zoek naar een medewerker op het gebied van officemanagement, marketing en communicatie.

De belangrijkste functiekenmerken zijn:
 • Beheren van agenda en op proactieve wijze uitvoeren van administratief-secretariële ondersteuning van directeur en organisatie
 • Inrichten en organiseren van activiteiten en bijeenkomsten ten behoeve van de organisatie
 • Bijdragen aan het versterken van de beleving van onze organisatie bij bewoners, huurders, pachters en andere relevante stakeholders
 • Coördineren en uitvoeren van marketing en communicatieactiviteiten
De belangrijkste persoonskenmerken zijn:
 • Ondernemende en enthousiaste persoonlijkheid
 • Organisatietalent met sterk organiserend vermogen
 • Samenwerker met een “hands on” mentaliteit
 • Resultaatgerichte persoonlijkheid met vernieuwende inzichten op gebied van communicatie
 • Klantgerichte dienstverlener richting bewoners, huurders, pachters en andere relevante stakeholders
 • MBO/HBO werk- en denkniveau
Ons aanbod
 • Inspirerende cultuur-historische werkomgeving
 • Ruimte voor (persoonlijke) groei en ontwikkeling
 • Boeiende samenwerking met een grote diversiteit aan betrokkenen en toonaangevende publieke en private partijen.

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de heer M.A. Wiersma, directeur Maatschappij van Weldadigheid,  0521-381225.

Sollicitaties kunt u sturen aan: stichting Maatschappij van Weldadigheid, t.a.v. de heer M.A. Wiersma, Majoor van Swietenlaan 28, 8382 CG Frederiksoord of via info@mvwfrederiksoord.nl.

Sollicitaties kunnen tot en met 10 april 2017 worden ingestuurd. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 19 april 2017 (1e ronde) en op 26 april 2017 (2e ronde).

Vacature Office Manager medewerker Marketing Communicatie

Diverse werkzaamheden

Posted by in Nieuws | maart 1, 2017
Reacties uitgeschakeld voor Diverse werkzaamheden

Diverse werkzaamheden in het gebied van de Maatschappij van Weldadigheid ter versterking van het cultuurlandschap

Met het oog op het 200 jarig bestaan en de mogelijke werelderfgoedstatus van de Koloniën van Weldadigheid werkt de Maatschappij van Weldadigheid vanuit de gebiedsontwikkeling op dit moment hard aan de versterking van het cultuurlandschap. Daarom zullen er de komende tijd diverse werkzaamheden in het gebied plaatsvinden met onder andere nieuw te bouwen Koloniewoningen van de Toekomst.

Aan de M.A. Namen van Eemneslaan Noord en de Vaartweg (achter de bebouwde kom) in Wilhelminaoord worden diverse locaties bouwrijp gemaakt. Dit betekent dat er aansluitingen gemaakt worden op het hoofdriool, dammen met duikers worden aangebracht ten behoeve van de inritten en de kavels en percelen worden gecreeerd door middel van het graven van greppels en sloten. Tevens wordt er een duiker onder de Vaartweg aangelegd naar de Westerbeeksloot voor de afwatering van de nieuwe sloot. Aan de Koningin Wilhelminalaan zullen naast de percelen van Taxi en Tankstation Mengert en Weldaad Bessen een aansluiting van de hoofdriolering op de Koloniewoningen worden gemaakt. Tevens zal ook bij dit laatste perceel een dam met duiker worden aangebracht en een kavel worden gecreëerd. De werkzaamheden rondom het bouwrijp maken van deze kavels starten op 6 maart aanstaande.

Tevens is de Maatschappij van Weldadigheid momenteel bezig om bestaande duikers te vervangen door nieuwe in het gebied van het Sterrebos, het zuidelijke gedeelte van de Hooilaan in Frederiksoord en Wilhelminaoord en bij de speelweide aan de Jongkindt Conincklaan te Boschoord. Dit om de waterafvoer te verbeteren voor het bosgebied, wandelpaden en zandwegen.

Daarnaast zullen er binnenkort twee eiken opstanden worden geveld achter de Koningin Wilhelminalaan 77A te Frederiksoord. Dit met doel om de karakteristieke laanstructuur en laanbeplanting, het orthogonaal stelsel, te herstellen en weer zichtbaar te maken. Tevens wordt hiermee de karakteristieke doorzicht vanaf de openbare weg naar het achterliggende open gebied weer terug gebracht en versterkt. In overleg met de Provincie Drenthe mag de Maatschappij deze opstanden vellen maar zal dit oppervlak elders weer compenseren.

Vanwege bovenstaande werkzaamheden is het mogelijk dat het verkeer tijdelijk hinder kan ondervinden.

Voor meer informatie en vragen of opmerkingen, kunt u mailen met de beheerder van de Maatschappij van Weldadigheid, Jacob Kruijer  j.kruijer@mvwfrederiksoord.nl.

 

 

Workshop over de unieke geschiedenis van de Koloniën van Weldadigheid

Posted by in Nieuws | februari 28, 2017
Reacties uitgeschakeld voor Workshop over de unieke geschiedenis van de Koloniën van Weldadigheid

Maatschappij van Weldadigheid verzorgt workshop over de unieke geschiedenis van de Koloniën van Weldadigheid in de Vrije Kolonie Frederiksoord e.o.

De Maatschappij van Weldadigheid geeft samen met Staatsbosbeheer een inspirerende workshop over haar unieke geschiedenis en ontwikkelingen in en rondom de kolonie Frederiksoord. De Koloniën van Weldadigheid, een uniek en waardevol erfgoed, geniet een brede waardering en erkenning en is genomineerd voor de werelderfgoed status van UNESCO. Het gedachtengoed van Johannes van den Bosch is een uniek verhaal in onze Nederlandse geschiedenis. Hiermee werd in feite de basis gelegd voor onze huidige verzorgingsstaat. Een verhaal wat ook nu met de huidige ontwikkelingen in onze maatschappij relevanter is dan ooit. Een verhaal wat het verdient om doorverteld te worden aan onze toekomstige generaties.  Lees meer