Welkom toen, welkom nu in de Proeftuin van Weldadigheid.

9 November 2018

Een broedplaats voor initiatieven op het gebied van wonen, werken, zorg en scholing in een inclusieve samenleving. De plek waar idealist Johannes van den Bosch paupers uit stedelijke gebieden nieuwe kansen gaf door het bieden van werk, woning, zorg en scholing. De plek waar we zijn gedachtengoed een nieuwe betekenis geven. Door o.a. het behouden en verduurzamen van het unieke cultuurlandschap met zijn karakteristieke koloniewoningen. Hier worden nieuwe woningen terug gebouwd naar de normen van de toekomst. Door de innovatieve bouwmethode lopen de woningen qua comfort, duurzaamheid en energiebeheer ver vooruit op de huidige eisen. Bouwbedrijf Broekman, installatiebedrijf Dick Sjabbens en de Maatschappij van Weldadigheid werken samen met de 3O’s (provincie Drenthe, Kennispoort Regio Zwolle, Windesheim) en betrokken ondernemers die voorop lopen op het gebied van innovatie in de energietransitie en duurzaamheid. Samen denken, durven, doen in de Proefkolonie van Weldadigheid, de plek voor innovaties en lerende netwerken geïnspireerd door Johannes van den Bosch en zijn Koloniën van Weldadigheid.

Wil je meer zien over de totstandkoming van deze duurzame woningen, klik hier.