Landschapsherstel

17 January 2019

In het kader van landschapsherstel wordt er de komende periode een aantal bomen verwijderd. Hierdoor wordt de laanstructuur die zo kenmerkend is voor het gebied van de Maatschappij van Weldadigheid verbeterd. De werkzaamheden vinden plaats aan een zandpad waar ooit een laag leemhoudende grond op is aangebracht. Dat wordt verwijderd zodat de laan zijn originele hoogte weer krijgt. Nu er groot onderhoud wordt gepleegd, worden ook de bomen meegenomen. Het betreft het verwijderen van 58 eiken en opschot dat al eerder verwijderd had moeten worden.
Door deze werkzaamheden wordt de laanstructuur die niet meer duidelijk zichtbaar was, maar wél zo kenmerkend is voor het gebied van de Maatschappij van Weldadigheid, hersteld. Voor de 58 verwijderde eiken worden nieuwe eiken teruggeplaatst.