Start kappen productiebos Landgoed Boschoord

6 July 2018

Start kappen productiebos Landgoed Boschoord

Deze week is gestart met werkzaamheden op Landgoed Boschoord. Met het LIFE-project ‘Going up a Level’ wordt ingezet op een verbetering van de natuurkwaliteit op het landgoed. Een klein deel van het huidige productiebos wordt omgevormd naar vochtige heiden en hoogveentjes. Dat gebeurt door het kappen van het productiebos, het ondieper maken van sloten en het verwijderen van jonge bomen en struiken rondom vennen en vochtige heideterreinen. Door deze maatregelen zal er beter en langer water vastgehouden kunnen worden en krijgt de oorspronkelijke natuur weer de ruimte. Hiervan profiteren dieren zoals het heideblauwtje, de ringslang en de levendbarende hagedis.  

Aannemer de Waard voert samen met Annehiel Rondhoutverwerking de werkzaamheden uit. De eigenaar van het 650 hectare grote landgoed, Maatschappij van Weldadigheid, werkt mee aan de natuurontwikkeling. De afgelopen week zijn de eerste te zagen bosvakken meerdere keren gecontroleerd door ecologen op het voorkomen van beschermde flora en fauna. Waardevolle vegetaties en bomen zijn gemarkeerd en blijven behouden. De bosvakken die vervolgens vrijgegeven zijn, worden daarna direct aangepakt. Dit betekent dat in totaal ruim 40 hectare productiebos uit productie wordt genomen, gekapt wordt en een definitieve natuurbestemming krijgt.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De kap en zaagwerkzaamheden worden midden augustus afgerond. Daarna worden stobben verwijderd, de voormalige bosbodem geplagd en worden de heideterreintjes en veentjes vrijgemaakt.

Klein deel wandelpaden tijdelijk afgesloten

Een klein deel van de wandelpaden in het zuidelijk deel van het landgoed Boschoord is tijdelijk afgesloten: dit wordt ter plaatse aangegeven op informatieborden. De dagcamping aan de Storklaan blijft gewoon bereikbaar.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project LIFE Going up a Level kunt u contact opnemen met Bart Jan Prak van Prolander, telefoon 0592-365259.