Advies aan Unesco: ‘Maak Koloniën van Weldadigheid werelderfgoed’

4 June 2021

Een belangrijke stap is gezet! ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO, adviseert het Werelderfgoedcomité om de Koloniën Van Weldadigheid in te schrijven op de UNESCO Werelderfgoedlijst!
Het betreft helaas niet alle 7 koloniën, omdat ICOMOS in een eerder stadium aangaf dat er niet overal voldoende meer zichtbaar is van het erfgoed. De koloniën die wel in aanmerking komen, Frederiksoord, Wilhelminaoord, Veenhuizen en Wortel (België) omarmen uiteraard de overige koloniën wel, want in onze ogen vormen we samen het geheel!

Het blijft nog even spannend en afwachten, want de definitieve beslissing valt pas tijdens het Werelderfgoedcongres in China in juli a.s.
Voor nu is het fijn om te weten dat we door dit advies weer een stapje verder in de richting komen van dit bijzondere predicaat.

RTV Drenthe schreef hier vandaag over in een artikel. #koloniënvanweldadigheid #Frederiksoord #Wilhelminaoord #Veenhuizen #Wortel #opwegnaarwerelderfgoed #Nederland #Vlaanderen