Afscheid Jan Mensink

9 June 2018

Op 1 juni 2018 nam de directeur van de Maatschappij van Weldadigheid na een dienstverband van bijna 33 jaar afscheid. Andries Ophof was de dagpresentator en zorgde ervoor dat alles in goede banen werd geleid. In het Huis van Weldadigheid werd hij door onder andere de voorzitter van het bestuur, Mevrouw Haarsma, Gedeputeerde Bijl en burgemeester Jager van de gemeente Westerveld toegesproken. Uit handen van de voorzitter ontving hij een zilveren erepenning voor zijn verdiensten voor de  Maatschappij. Uiteraard is Jan Mensink ook zelf aan het woord geweest en heeft hij zijn verhaal door middel van een fotoreeks geïllustreerd. Er waren veel mensen aanwezig om Jan Mensink te hand te schudden, waaronder oud-bestuursleden, oud personeel, maar ook de pachters, huurders en vrijwilligers. Het was een afscheid dat recht deed aan alles wat Jan voor Maatschappij heeft betekend.