Cees Bijl treedt toe tot bestuur Maatschappij van Weldadigheid

10 October 2023

Stichting Maatschappij van Weldadigheid verwelkomt Cees Bijl als nieuwe voorzitter van het bestuur.

Per 1 oktober 2023 is Cees Bijl toegetreden tot het bestuur van stichting Maatschappij van Weldadigheid. Per 1 januari zal hij de voorzittershamer overnemen van Anneke Haarsma, haar zittingstermijn van 10 jaar zit er dan op.

In december 2021 is Cees met pensioen gegaan, maar hij is tot voor kort nog in functie geweest als waarnemend burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe. ‘Wij kennen Cees al wat langer’, vertelt Anneke. In zijn rol als gedeputeerde van de provincie Drenthe, met de portefeuille Cultuur, is Cees veel betrokken geweest bij de Maatschappij van Weldadigheid. In die hoedanigheid was hij onderdeel van de stuurgroep die toewerkte naar de Unesco Werelderfgoedstatus van De Koloniën van Weldadigheid in juli 2021, waar de stichting Maatschappij van Weldadigheid de basis voor heeft gelegd.

‘Met Cees halen wij een ervaren bestuurder binnen, die al meer dan 40 jaar bestuurlijke functies heeft bekleed. Hij heeft daarin op cultureel gebied veel ervaring opgedaan en een netwerk opgebouwd. We kijken ernaar uit om met hem te gaan samenwerken.’

Naast de voorzitter hebben nog 4 andere leden zitting in het bestuur. De dagelijkse leiding van stichting Maatschappij van Weldadigheid is in handen van algemeen directeur Minne Wiersma.