Noodzakelijke verwijdering aangetaste fijnsparren

14 May 2019

De Maatschappij van Weldadigheid moet noodzakelijkerwijs op diverse locaties in Boschoord, Frederiksoord (ook in het Sterrebos) en Wilhelminaoord, fijnsparren verwijderen. Op korte termijn zal een aantal bomen verwijderd worden om het bos gezond te houden en om de veiligheid in het bos te kunnen blijven garanderen. Deze maatregel is genomen in nauw overleg met gemeente en provincie.

Aantasting door de Letterzetter
De bomen die verwijderd worden, zijn aangetast door de zogenaamde Letterzetter. Deze bomen hebben een verminderde weerstand die is ontstaan door zachte winters en de afgelopen extreem droge zomer. Hierdoor zijn ze een makkelijke prooi voor deze Letterzetter geworden. Deze keversoort nestelt zich onder de boomschors van deze bomen, waardoor de boom doodgaat.

Werkzaamheden
De werkzaamheden zullen binnenkort worden opgestart. Het bos blijft gewoon toegankelijk, met uitzondering van tijdelijk afgesloten paden.

Zorgvuldig beheer
Enkele dagen voorafgaand aan de zaagwerkzaamheden worden de percelen gecontroleerd op vogelnesten, mierennesten etc. Uiteraard zullen zogenoemde “nestbomen” worden gespaard. Om verdere verspreiding van de Letterzetter te voorkomen en om onze bossen gezond te houden, is het belangrijk dat de werkzaamheden nu worden uitgevoerd. Op de open plekken waar bomen verwijderd zijn, worden later in het jaar nieuwe bomen aangeplant.

Wat u ervan merkt
Paden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn en beschadigd raken. Uiteraard wordt dit na afloop van de werkzaamheden weer hersteld.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op https://bosgroepen.nl/bosgroep-noordoost-nederland/fijnspar-droogte-en-de-letterzetter/