Openstelling oude tuinbouwschool

21 September 2023

In december 2022 heeft de Maatschappij van Weldadigheid de oude tuinbouwschool aan de Majoor van Swietenlaan in Frederiksoord in eigendom verkregen. Deze school maakt onderdeel uit van de historie van Unesco Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid. Dit prachtige monument zal worden gerestaureerd en herbestemd.

Er heeft al historiserend onderzoek plaatsgevonden en momenteel wordt nagedacht hoe het pand het beste herbestemd zou kunnen worden. Eerst moet er een procedure wijziging bestemming doorlopen worden voor we aan restauratie en verbouw kunnen beginnen.

Dat betekent dat het pand nu leegstaat en dat wij u eenmalig de kans kunnen geven om dit unieke monument van binnen te zien. U bent van harte welkom om te komen kijken op donderdag 28 september, tussen 14.00 en 17.00 uur, op Majoor van Swietenlaan 17.

Wij zien u graag!