Start verbouw bezoekerscentrum Huis van Weldadigheid in Frederiksoord

12 December 2017

Op de unieke historische plek van de eerste proefkolonie in Frederiksoord opent in het voorjaar 2019 het Huis van Weldadigheid haar deuren. Onlangs is men gestart met de verbouwing van het pand aan de Laan van Swietenlaan in Frederiksoord middels het plaatsen van een bouwbord door Minne Wiersma, algemeen directeur van de Maatschappij van Weldadigheid en Douwe Offringa, vestigingsdirecteur van Bouwbedrijf Jurriëns Noord (onderdeel van Friso Bouwgroep).

Het Huis van Weldadigheid, in het hart van Frederiksoord, wordt het centrum waar bezoekers het unieke verhaal beleven van het maatschappelijk experiment van Johannes van den Bosch en de wijze waarop we dit verbinden met de huidige verzorgingsstaat. Verbindingen tussen plekken en mensen, verhalen en mensen, historische ideeën en actuele thema’s. Het raakt hedendaagse vraagstukken op het gebied van werk, onderwijs en zorg, de relatie tussen overheid en burger, zelfredzaamheid en nog veel meer. Tevens verbindt het nieuwe experience centrum het uitzonderlijke verhaal op een attractieve manier met het hedendaagse omringende cultuurlandschap. Vanuit het centrum kunnen bezoekers dan ook het unieke cultuurhistorische erfgoed van de vrije Koloniën met haar typische rechte lanen en karakteristieke koloniehuisjes in Frederiksoord, Wilhelminaoord, Boschoord en Willemsoord beleven.

De Maatschappij van Weldadigheid is de eigenaar en beheerder van het gebouw en financiert de verbouwing met ondersteuning van de Provincie Drenthe. De stichting Koloniecentrum gaat het Huis van Weldadigheid exploiteren en is verantwoordelijk voor de fondsenwerving van de inrichting waaronder de experience. De gemeente Westerveld ondersteunt dit initiatief.

Het Huis van Weldadigheid krijgt een duurzame hedendaagse uitstraling ontworpen door bureau B+O architecten uit Meppel. De muren van de buitenkant van het gebouw worden wit gemaakt net zo als de oude koloniehuisjes in de buurt. In de eerste fase wordt het pand casco verbouwd en voorjaar 2018 opgeleverd, waarna vervolgens aan de verdere inrichting wordt gewerkt.

Het pand wordt verbouwd door bouwbedrijf Jurriëns Noord(onderdeel van Friso Bouwgroep). Adviezen op het gebied van installaties en duurzaamheid worden gedaan door Sweco Nederland en het installatiewerk wordt uitgevoerd door Installatiebedrijf Bakker uit Oosterwolde. Lindhorst huisvestingsadviseurs levert de bouwmanager om de verbouw in goede banen te leiden.

Het Huis van Weldadigheid heeft van de provincie de status gekregen van museum van provinciaal belang en zal begin 2019 voor het publiek worden geopend. Mede door de mogelijke verkrijging van de werelderfgoed status van UNESCO wordt een bezoekersprognose verwacht van 40.000 bezoekers per jaar doorgroeiend naar 80.000 bezoekers na vijf jaar.