Sterrebos in Frederiksoord, van productie- naar aantrekkelijk wandelbos

15 November 2017

De komende jaren wordt het Sterrebos in Frederiksoord aangepakt om het aantrekkelijker te maken voor de inwoners en voor bezoekers van het koloniegebied. Hiervoor is er een meerjarenplan opgesteld, waarin de Maatschappij van Weldadigheid nauw samenwerkt met vrijwilligers en het Terra mbo. Het ongeveer 50 hectare grote productiebos is al enkele eeuwen oud en voor de Maatschappij een belangrijke bron van inkomsten. Echter doordat er de afgelopen jaren meer weerstand ontstond tegen de bomenkap heeft de Maatschappij van Weldadigheid besloten om in fases het Sterrebos beter geschikt te maken als wandelbos, waar inwoners en gasten zich welkom voelen. Al voor 1 april wordt de wildgroei van bramen en Japanse duizendknoop aangepakt en op diverse plaatsen komen bankjes en informatieborden. Fase 2 moet voor eind 2018 zijn afgerond en omvat bijvoorbeeld het uitzetten van wandelroutes en aanleg van een verhard ‘familiepad’. De toegang naar het Sterrebos komt dan aan de Van Swietenlaan. In de derde fase is het de bedoeling de goeddeels drooggevallen Westerbeeksloot uit te baggeren. Ook is er een plan voor een uitkijktoren. Op dit moment is de Maatschappij van Weldadigheid in gesprek met de provincie is om de bestemming van het Sterrebos permanent van productie- in wandelbos te wijzigen.