De Koloniewoning van de Toekomst voorziet op de best denkbare manier in een comfortabel leefklimaat in combinatie met een minimaal energieverbruik. Voor een prettig en stabiel binnenklimaat met verwarming in de winter en koeling in de zomer, is gekozen voor toepassing van aardwarmte/-koelte door middel van een warmtepomp.

Warmte en koelte worden afgegeven via vloerverwarming. De dagelijks door de zon afgegeven warmte wordt via een zonnecollector op het dak verwerkt door een zonneboiler die voorziet in de warmwaterbehoefte. Deze installaties gebruiken stroom die wordt opgewekt door een eigen zonnecelinstallatie die buiten op het erf staat opgesteld. Hierdoor is een gasaansluiting overbodig. De woning is voorzien van een kierdichte ‘schil’ om de energievraag zoveel mogelijk te beperken en van een uitgebalanceerd ventilatiesysteem dat ’s winters de inkomende lucht opwarmt door warmte die aan de uitgaande lucht onttrokken is.

Comfort

Verwarming op basis van aanwezige aardwarmte/-koelte is een uiterst efficiënt gebruik van aanwezige bronnen. De geïnstalleerde warmtepomp wordt gecombineerd met vloerverwarming om warmte en koelte met zo min mogelijk verlies af te geven aan de binnenruimte. Het ingenieuze warmte-terugwinsysteem zorgt samen met de vloerverwarming voor een heerlijk stabiel binnenklimaat waar gewoon toch frisse lucht circuleert. Zo heeft de duurzame Koloniewoning van de Toekomst een stabiel, comfortabel én gezond binnenklimaat.

Bezuiniging

Met een Koloniewoning van de Toekomst bent u nooit meer afhankelijk van schommelende en gestaag stijgende energieprijzen. Er kan zelfs tot meer dan 100% op de reguliere energiekosten bespaard worden: bij toepassing van zeer energiezuinige apparatuur (A++ label) is het mogelijk geld te verdienen door teruglevering van stroom aan het net. Productiemeters houden bij wat de zonnepanelen opleveren en hoeveel wordt terug geleverd aan het net. Recente monitoring geeft aan dat de woningen zuiniger zijn dan in beginsel verondersteld.

Koploper

Het bouwteam van de Koloniewoning van de Toekomst heeft zich ten doel gesteld om ruim onder de momenteel door het Bouwbesluit gehanteerde Energie Prestatie Coëfficiënt norm te blijven. Met dit uitgangspunt had het bouwplan een koploperspositie in de noordelijke Provincies en werd vervolgens uitverkoren om deel te nemen aan het kennisuitwisselingstraject “Excellente Gebieden”.

Off Grid ready Koloniewoningen

Medio 2020 is de eerste off grid ready koloniewoning aan de Hooiweg in Frederiksoord opgeleverd. Nu nog met een elektriciteitsaansluiting, maar er wordt gezocht naar oplossingen die ervoor zorgen dat er voldoende opslag van elektriciteit is om de koloniewoning dag en nacht – zomer en winter – te voorzien van stroom, verwarming en warm water. Door nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden ontstaan nieuwe inzichten.

Innoveren is kostbaar dus wordt er gezocht naar een oplossing die op de korte én lange termijn toepasbaar en haalbaar is. Die oplossing lijkt gevonden te zijn in thermische opslag. Thermische opslag moet zorgen voor meer dan de helft van de elektrische behoefte die normaal een jaar rond nodig is voor de woning. Hiermee wordt de vraag in de winterperiode om een energiedrager te maken minder uitdagend. Met een thermische opslag bij de woningen kunnen we misschien met een kleiner (waterstof)systeem een energiedrager maken die minder fors en minder kostbaar is.

Het voordeel van thermische opslag is dat er geen omzettingen nodig zijn, zoals bij waterstof wel het geval is. Dus geen omzettingen maar de warmte opvangen, warmte opslaan en weer warmte afgeven waardoor het rendement veel hoger is.

Woning Verkoop