De ‘Koloniewoning van de Toekomst’ wordt zoveel mogelijk gebouwd op locaties waar door de eeuwen heen de oorspronkelijke woningen verloren gingen. Hoe nostalgisch ook: de nieuwe koloniewoning loopt qua comfort, duurzaamheid en energiebeheer ver vooruit op de huidige eisen. Door toepassing van zonne-energie en aardwarmte is de woning zelfvoorzienend. Dit bouwproject maakte dan ook deel uit van het overheidsprogramma ‘Excellente Gebieden‘.

Verschillende varianten

De Koloniewoning van de Toekomst kent verschillende varianten. De basiswoning van 80 m2 vormt het uitgangspunt en ligt qua beeld het dichtste bij de traditionele koloniewoning. Voor wie meer ruimte wil, zijn er uitbreidingsmogelijkheden die gerealiseerd worden door middel van een houten aanbouw. Zo ontstaat een leefoppervlak van 140 tot 150 m2.

De woningen zijn gebouwd volgens het houtskeletbouwprincipe, met toepassing van baksteen voor de buitengevels van het ‘voorhuis’ en hout voor die van het ‘achterhuis’. Beide typen woningen hebben standaard, dankzij verregaande isolerende maatregelen, een uitermate laag energieverbruik, terwijl de toepassing van het Energie-Plus-Pakket een energieneutraal resultaat oplevert.

Erfinrichting

Omdat het bouwplan deel uitmaakt van herstel van bestaande landschapsstructuren binnen de koloniehistorie, wordt de erfpachter gevraagd zich te conformeren aan criteria die gelden voor inrichting en instandhouding van tuin en erf volgens de herziene welstandsnota.

Energie  Verkoop

Tekeningen