De Koloniën van Weldadigheid in Frederiksoord/Wilhelminaoord zijn door de overheid aangewezen als Belvederegebied. Belvédère betekent ‘mooi uitzicht’ en werd in 1998 door het Rijk gekozen als titel voor een beleidsnota die een nieuwe zienswijze illustreert op de omgang met cultureel erfgoed. Het motto is: ‘behoud door ontwikkeling’ en geeft de ontwikkeling aan van conserverend naar ontwikkelend beleid. In veel gevallen is cultuurhistorisch erfgoed gebaat bij ruimtelijke ontwikkelingen die een economische impuls aan het behoud ervan kunnen geven.
In dit verband wordt nauw samengewerkt tussen Maatschappij, provincie en gemeente. Om de koloniën Frederiksoord en Wilhelminaoord duidelijker te profileren als een uniek gebied met een geheel eigen identiteit, zal de komende tijd veel energie gestoken worden in het herstellen van oorspronkelijke landschapselementen. Dit voornemen sluit naadloos aan op de te ondernemen stappen op weg naar de UNESCO-werelderfgoedstatus van het gebied.

Het meest opvallende initiatief binnen dit kader is het herbouwen van verloren gegane Koloniewoningen. Dit bijzondere project onder de noemer: ‘Koloniewoning van de Toekomst’  geldt als een landelijk voorbeeldproject op het gebied van energieneutraal bouwen.