Subsidietoezegging in het kader van POP3 uitvoering LEADER Zuid-west Drenthe.

LEADER-subsidie voor Maatschappij van Weldadigheid is mede mogelijk gemaakt middels een subsidie-toezegging van totaal € 92.883,75 in het kader van POP3 uitvoering LEADER Zuid-west Drenthe.

Het Leaderproject van de Maatschappij van Weldadigheid ‘Denken, durven doen in de Koloniën van Weldadigheid’ heeft geresulteerd in een merkpositionering ‘Welkom toen, Welkom nu in de vrije Koloniën van Weldadigheid’ middels:

  • ontwikkelen van een website
  • een informatieve tentoonstelling
  • ontwikkelen campagne middelen en activiteiten
  • ontwikkelen arrangementen
  • onderzoek naar kunstenaarsinitiatieven

Het project wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (PO3).

Dit programma wordt deels gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Europa investeert in zijn platteland.

De LEADER subsidie toekenning bestaat uit 50 procent LEADER EU, 40 procent Provincie Drenthe en 10 procent Gemeentelijke subsidie.