Doelstelling

De Maatschappij van Weldadigheid (opgericht in 1818)  stelt alles in het werk om het materiële en immateriële gedachtengoed van Johannes van den Bosch te behouden en te ontwikkelen, zodat het een voortdurende inspiratiebron mag zijn op het gebied van huisvesting, werk, scholing en zorg.

De Maatschappij van Weldadigheid staat dan ook voor:

  • het overbrengen van het unieke verhaal samen met haar partners in het gebied; ook voor de generaties na ons.
  • het geven van ruimte aan sociaal en duurzaam ondernemerschap met behoud van het cultureel erfgoed.
  • het ontwikkelen van Frederiksoord als een Proeftuin van Weldadigheid; een inspiratieplek op het gebied van samen leven en zorgen voor elkaar, gezond leven en zelfredzaam en duurzaam wonen

Daarnaast treedt de stichting op als beheerder van gronden en onroerend goed, bestaande uit circa 1.300 hectaren grond en 59 panden, waarvan er 30 op de monumentenlijst staan. De speciaal opgerichte monumentenstichting (ANBI) stelt zich ten doel de kwaliteit van het koloniale erfgoed te behouden en duurzaam te borgen en te ontwikkelen op basis van het mentale gedachtegoed van Johannes van den Bosch.

Organisatie Maatschappij van Weldadigheid

De organisatie bestaat uit twee stichtingen, namelijk:

Stichting Maatschappij van Weldadigheid
Exploitatie en beheer van de organisatie

Stichting Monumenten Maatschappij van Weldadigheid (ANBI)
Behoud van de 2 Rijksmonumenten
2019 Publicatie ANBI
2020 Publicatie ANBI
2021 Publicatie ANBI
2022 Publicatie ANBI
2023 Publicatie ANBI

Bestuur:
Cees Bijl, voorzitter
Agnes Themmen, vice-voorzitter
Arie van der Spek, secretaris-penningmeester
Erik Buursema, lid
Albert van Burgsteden, lid
Victoria van den Bosch, lid

Algemeen directeur
Minne Wiersma, m.wiersma@mvwfrederiksoord.nl

Beheerder gronden en onroerend goed
Jacob Kruijer, j.kruijer@mvwfrederiksoord.nl

Officemanager en communicatie
Yfke Lap, y.lap@mvwfrederiksoord.nl

Administratief medewerker
Kirsten Walraven, k.walraven@mvwfrederiksoord.nl

Voor verdere vragen en contact: info@mvwfrederiksoord.nl