Het hoofdkantoor van de Stichting Maatschappij van Weldadigheid bevindt zich in Frederiksoord, het centrum van de vrije Koloniën. Dit was 200 jaar geleden de plek waar alles begon. De Maatschappij van Weldadigheid stelt in onze huidige tijd alles in het werk om het materiële en immateriële gedachtegoed van Johannes van den Bosch te behouden en te ontwikkelen, zodat het een voortdurende inspiratiebron mag zijn op het gebied van huisvesting, werk, scholing en zorg.

Bij het realiseren van deze doelstelling is de missie: van vergeten naar vertellen van behouden naar ontwikkelen.

De Maatschappij van Weldadigheid staat dan ook voor:

  • het overbrengen van het unieke verhaal samen met haar partners in het gebied; ook voor de generaties na ons.
  • het geven van ruimte aan sociaal en duurzaam ondernemerschap met behoud van het cultureel erfgoed.
  • het ontwikkelen van Frederiksoord als een Proeftuin van Weldadigheid; een inspiratieplek op het gebied van samen leven en zorgen voor elkaar, gezond leven en zelfredzaam en duurzaam wonen

Van vergeten naar vertellen, van behouden naar ontwikkelen … van Proefkolonie naar Proeftuin!

In de eerste proefkolonie Frederiksoord e.o. werd twee eeuwen geleden de basis gelegd voor de verzorgingsstaat van nu. Het ontstaan en bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid is van grote betekenis geweest voor Nederland, voor het gebied en voor iedere nazaat als individu.

Niet voor niets hebben de Koloniën van Weldadigheid de UNESCO-werelderfgoedstatus verkregen. Wij geloven dat Frederiksoord ook nu, met het besef van deze historische relevantie als basis, de plek kan zijn waar nieuwe ideeën en uitdagingen ontstaan en een kans krijgen. Als Frederiksoord zich ontwikkelt als een Proeftuin van Weldadigheid zal dit een geweldige inspiratieplek zijn voor een verbonden samenleving in de toekomst.