De Maatschappij van Weldadigheid heeft in samenwerking met de provincie Drenthe en de gemeente Westerveld een nieuwe visie voor het gebied ontwikkeld: de Koloniën als een Proeftuin van Weldadigheid, waar idealen van nu een nieuwe toekomst krijgen voor een betere samenleving. Hierbij focussen we ons op de thema’s:

  • sociaal ondernemen (zorgen voor elkaar)
  • duurzame toekomst (zelfvoorzienend wonen)
  • samen leven (verbonden gemeenschap)
  • gezond leven (duurzaam voedsel en innovatieve streekproducten)

Om deze ambitie te realiseren, wordt samengewerkt met partners uit het gebied.

Voorbeelden van projecten in het gebied zijn:

De GroeneDraadStede

In de voormalige tuinbouwschool in Frederiksoord ontwikkelt Ruud Slot, directeur-eigenaar van De ZorgZaak in Hoogeveen, een combinatie van wonen en zorg voor ouderen en tienermoeders met hun baby’s. In een gezamenlijke ruimte, een soort van stadsplein, kunnen ze samen dingen ondernemen en van elkaar leren. De ouderen kunnen de meisjes bijbrengen hoe ze zelf kleertjes kunnen maken voor hun kinderen. De jonge moeders zouden kunnen koken. Maar er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen wat de groepen voor elkaar kunnen betekenen. Als het gaat om ‘samen leren’ wil Ruud ook stagiairs van het Drenthe College betrekken bij deze Proeftuin van Weldadigheid.

‘Samen wonen, samen leren. Met de geschiedenis van de Koloniën als inspiratiebron.’

De Mandenmakerij

Na een grondige restauratie komen medio 2019 in de Mandenmakerij 13 appartementen bedoeld voor jonge mensen met autisme. Zij gaan hier zelfstandig wonen, met de mogelijkheid om een beroep te doen op lichte ondersteuning. De bewoners huren straks van Buro Ecolan, een leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ecolan biedt hen ook dagbesteding aan, namelijk in het voormalige Kiemhuis in Frederiksoord. De  herbestemming van de Mandenmakerij – een dak boven het hoofd in combinatie met een nuttige tijdsbesteding – past naadloos bij de missie van de Maatschappij van Weldadigheid. Op deze manier herleeft het gedachtegoed van Johannes van den Bosch: net zoals de toenmalige kolonisten krijgen straks ook de bewoners van de appartementen een steuntje in de rug.

Bijenhof

In de Bijenhof komt een bijenexpertisecentrum. Initiatiefnemer is Jan Meijer. Bij het Kiemhuis staan tientallen bijenkasten opgesteld. Pupillen van het Kiemhuis verzorgen de diertjes en vervaardigen (onderdelen voor) de kasten. Bij de Bijenhof wordt het aantal kasten verder uitgebreid. Het bijencentrum moet een breed publiek bewust maken van de nut en noodzaak van de bij. Meijer wil collega-bijenhouders in de wijde omgeving faciliteren. Ook komen er cursussen, verzorgd door stichting Bijen & Zzooo. Verder zijn er plannen om samen met Wageningen Universiteit een teeltprogramma op te zetten om koninginnen resistent te maken tegen de varroamijt. Het geld voor het bijenexpertisecentrum is door middel van crowdfunding bijeengebracht. Ook dit initiatief past prima bij het gedachtegoed van Johannes van den Bosch. Verder wordt de Bijenhof gebruikt als zorglocatie (dagbesteding) en kleinschalige horecalocatie.

Het Kiemhuis

Het Kiemhuis is de voormalige bewaarplaats van pootaardappelen (kiemschuur) van de Maatschappij van Weldadigheid. Boeren die lid waren van de coöperatie konden hier vroeger hun aardappelen opslaan, zodat deze in het voorjaar ontkiemden. In 2013 is de sociaal bewogen ondernemer Jan Meijer (buro Ecolan) gestart met een project om voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt nieuwe kansen te creëren met als doelstelling terug kunnen keren in de maatschappij. Jan noem dit ook wel ‘het ontkiemen van nieuwe talenten’. Daarnaast biedt hij in het Kiemshuis ouderen een prettige dagbesteding om hun mantelzorgers te ontlasten.

Koloniewoning van de Toekomst

Wonen en leven in een uniek cultuurlandschap waar de sporen van het gedachtegoed van Johannes van den Bosch nog steeds voelbaar zijn én zonder energiekosten. De Koloniewoning van de Toekomst wordt zoveel mogelijk gebouwd op locaties waar door de eeuwen heen de oorspronkelijke woningen verloren gingen. Doel is om de herkenbaarheid in landschap en bebouwing zoveel mogelijk te herstellen. De koloniewoningen passen dan ook prachtig binnen het authentieke beeld van de karakteristieke lintbebouwing in de Koloniën van Weldadigheid.