De Maatschappij van Weldadigheid heeft veel pachters in de verschillende koloniën.