De belangrijkste pijlers van toen – huisvesting, werk, scholing en zorg – zijn nog steeds actueel en dragen bij aan de groeiende maatschappelijke behoefte aan authenticiteit, integriteit, verbinding en geborgenheid. Kernwaarden die de Maatschappij van nature in zich draagt. Samen met de prachtige stoffelijke nalatenschap in de vorm van monumentale gebouwen, karakteristieke landschapsstructuren, en geknede natuur, bieden ze een uniek inkijkje in het gebiedsbepalende gedachtegoed van generaal Johannes van den Bosch.
Een invloedrijke historie die het vertellen waard is en waarvan het gedachtegoed door te denken, durven, doen opnieuw uitgedragen zal worden.
Doelstelling en organisatie