In 1818 komt de sociaal bewogen Johannes van den Bosch met een ambitieus plan om de armoede in ons land te bestrijden door de stichting van landbouwkoloniën. Dit is het begin van de invloedrijke geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid. Als eerste wordt de Proefkolonie Frederiksoord opgericht. Eind 1818 staan er 52 boerderijtjes klaar om de arme stedelingen te ontvangen. Hier kunnen ze op werk en onderdak rekenen. De kinderen gaan er verplicht naar school en er is een eigen ziekenfonds. Er komen kerken, winkels, scholen en zelfs rustoorden. Met deze sociale voorzieningen loopt de Maatschappij van Weldadigheid 80 jaar vooruit op de rest van Nederland en wordt daarmee beschouwd als de bakermat van onze verzorgingsstaat. Bezoek het bijzondere belevingsmuseum De Proefkolonie dat u zo’n 200 jaar terug in de tijd brengt.

Welkom in museum De Proefkolonie

Jubileumboek Droom en weldaad

200 jaar Maatschappij van Weldadigheid in één rijk geïllustreerd jubileumboek

Ter gelegenheid van het 200-jarige jubileum vertelt oud-directeur Jan Mensink de bijzondere historie van de Maatschappij in dit boek, met bijdragen van Wil Schackmann en Angelie Sens, vanaf de oprichting in 1818 tot aan nu. In de afgelopen 200 jaar heeft de Maatschappij verschillende koersen gevaren en noodzakelijke besluiten genomen, met soms verstrekkende gevolgen voor de Maatschappij én de kolonisten. Naast een historisch beeld geeft het boek ook inzicht in de huidige en toekomstige ontwikkelingen van de Maatschappij van Weldadigheid. Want op een gegeven moment dringt het inzicht door: we moeten niet alleen behouden wat we hebben, maar ook nieuwe ontwikkelingen stimuleren in het gebied. Een van de vruchten hiervan is de Koloniewoning van de Toekomst. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de UNESCO-nominatie, een traject van meer dan tien jaar. Inmiddels is de UNESCO-status in 2021 toegekend.
Het boek (€ 34,50 excl. verzendkosten) is te bestellen via info@mvwfrederiksoord.nl.

 

 

 

Agenda

Er zijn helaas nog geen agenda items.

Unesco Werelderfgoedlijst

Koloniën van Weldadigheid kloppen aan bij UNESCO

In de periode 2012-2013 is er onderzoek gedaan naar de unieke en universele waarde (comparatieve analyse). Het dossier van de Koloniën van Weldadigheid is in januari 2017 ingediend door het Nederlandse Rijk vanuit een internationale samenwerking tussen Nederland en België. In 2021 zijn de Koloniën van Weldadigheid op de Werelderfgoedlijst opgenomen. Lees meer op Koloniën van Weldadigheid, op weg naar werelderfgoed

ELFPO
Provincie Drenthe
EU LEADER

Deze site is mogelijk gemaakt middels subsidie POP3 uitvoering LEADER Zuidwest Drenthe.
Meer informatie over deze subsidie-toezegging.