Wonen en leven in een uniek cultuurlandschap waar de sporen van het gedachtegoed van Johannes van den Bosch nog steeds voelbaar zijn én zonder energiekosten. Dat kan in de ‘Koloniewoning van de Toekomst‘. De Maatschappij van Weldadigheid heeft een plan ontwikkeld waarin ruim 60 nieuwe Koloniewoningen gebouwd worden. Deze koloniewoningen lopen qua comfort, duurzaamheid en energiebeheer ver vooruit op de huidige eisen. Door toepassing van zonne-energie en aardwarmte is de woning zelfvoorzienend.

Behoud door ontwikkeling

De Koloniewoningen van de Toekomst worden zoveel mogelijk gebouwd op locaties waar door de eeuwen heen de oorspronkelijke woningen verloren gingen. Met dit herbouwproject wordt vormgegeven aan het streven van de Maatschappij van Weldadigheid om het unieke en historische koloniegebied te behouden voor de toekomst door het te ontwikkelen. Doel is om de herkenbaarheid in landschap en bebouwing zoveel mogelijk te herstellen. De koloniewoningen passen dan ook prachtig binnen het authentieke beeld van de karakteristieke lintbebouwing in de Koloniën van Weldadigheid.

Tijdelijk gebruik van authentieke koloniewoningen

De Maatschappij van Weldadigheid heeft een 60-tal panden in haar bezit, waaronder een aantal authentieke koloniewoningen. Het merendeel hiervan wordt verhuurd.
Hiervoor wordt, bij een vrijgekomen woning, de lijst met ingeschrevenen voor een huurwoning gehanteerd. Bij enkele woningen – die in de afgelopen tijd zijn vrijgekomen –  is er voor gekozen om deze tijdelijk niet te verhuren omdat het onze bedoeling is – als de financiële mogelijkheden dit toelaten – om deze woningen in de komende jaren gefaseerd te renoveren/restaureren.

Om leegstand en verval te voorkomen, kiezen we er bij dergelijke woningen voor om deze tijdelijk in gebruik te geven. Dit biedt voor ons de mogelijkheid, zodra dit zich voordoet, om binnen een korte tijdsperiode en onder specifieke voorwaarden, de woning vrij te kunnen spelen om de renovatie daadwerkelijk te kunnen laten uitvoeren. Het is de bedoeling dat de betreffende woning na de renovatie/restauratie weer kan worden verhuurd.