Corso Frederiksoord

“Niet de grootste, maar wel de gezelligste Corso!” (Ronald Visser, voorzitter)

Op 8 en 9 september staat Frederiksoord in het teken van het 58ste Floraliacorso. We spreken ook wel over ‘dahliacorso’: de corsowagens, die aan het publiek getoond worden, bestaan uit dahlia’s die met krammen op de wagens zijn geprikt. Afhankelijk van de grootte van een corsowagen kan dit variëren tussen de 40.000 en 80.000 dahlia’s. Een unieke feestelijke beleving van prachtige versierde wagens.

Op 24 februari 1890 zag de Floralia-Vereeniging het licht. Opgericht door de eerste directeur van de Frederiksoordse Tuinbouwschool, de heer A.C. Ide, had de vereniging als doelstelling: ‘Door het kweken van bloemen en andere sierplanten volksontwikkeling bevorderen en de liefde voor sierplanten opwekken’. Dat paste prima in de landbouwkoloniën van de Maatschappij van Weldadigheid waartoe de Tuinbouwschool behoorde. De tentoonstelling van gekweekte planten was ieder jaar in de tweede helft van augustus in de tuin van de school. Tegenover de Tuinbouwschool in de tuin van het Logement – tegenwoordig Hotel Frederiksoord – stonden de feesttent en de kermis. De school werd ‘s avonds feestelijk verlicht en met vuurwerk werd de dag feestelijk afgesloten. De meeste elementen zien we nog steeds terug in het huidige corsoweekend.

Datum 8 sep t/m 9 sep
Aanvang
Locatie Frederiksoord