Bestuur wordt Raad van Toezicht

9 juli 2024

De Maatschappij van Weldadigheid bestaat al 206 jaar. In die lange tijd heeft zij veel ontwikkelingen gezien én geïnitieerd. De Maatschappij van Weldadigheid is in 1818 begonnen als een vereniging die op het hoogtepunt meer dan 20.000 leden heeft. Van de contributie die de leden betalen kunnen de landbouwkoloniën in Drenthe opgezet worden. In 1910 wordt daar de laatste kolonist ontvangen en vanaf die tijd veranderen de werkzaamheden en doelstellingen. Het aantal leden kalft af en na rijp beraad wordt er gekozen voor een andere bestuursvorm. In 1960 wordt de vereniging een stichting.

Vanaf dan heeft de stichting een dagelijks bestuur dat actief betrokken is bij alle activiteiten die in het gebied van de Maatschappij van Weldadigheid plaatsvinden en bij alle beslissingen die genomen worden. De doelstellingen veranderen van het bestrijden van armoede, door kolonisten te leren in hun eigen bestaan te voorzien, naar terreinbeheer en onderhoud. Later worden de doelstellingen opnieuw bijgesteld en tegenwoordig zet de stichting zich in voor het behoud van het culturele erfgoed van de Koloniën van Weldadigheid en het gedachtegoed van Johannes van den Bosch. Daarvoor beheren en ontwikkelen we de monumenten, gronden, natuur en landschap in ons bezit.

De organisatie van de Maatschappij van Weldadigheid beweegt mee met die veranderende doelstellingen. Het bestuur is steeds meer werkzaamheden gaan delegeren aan de directeur en zijn team en komt steeds meer op afstand te staan. Het bestuur heeft gaandeweg de functie van toezichthouder gekregen, en van sparring partner ten aanzien van strategie en visie. Deze week is besloten om de bestuursstructuur van de stichting daar formeel op aan te laten sluiten.

Per 2 juli 2024 heeft stichting Maatschappij van Weldadigheid niet langer een bestuur, maar een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder, een besluit dat unaniem is genomen. In onze ogen is dit een historische beslissing, daarom is de totstandkoming van dit besluit zorgvuldig gewogen en voorbereid. De beslissing is meteen geformaliseerd door het ondertekenen van de nieuwe statuten. Een plechtig moment en een mooie stap naar de toekomst en naar behoud van onze stichting.