Bezoek vrijwilligers

21 februari 2024

De Maatschappij van Weldadigheid is erg trots op haar betrokken vrijwilligers. Het gros van onze vrijwilligers draagt bij aan het natuurbeheer op onze terreinen. Ze maken en houden paden netjes, voorkomen overgroeiing door het verwijderen van opslag en vormen tegelijkertijd onze ogen en oren, zodat bijzonderheden of afwijkingen snel gesignaleerd kunnen worden.

Vandaag hadden we (een deel van) de ‘Kolonieploeg’ op visite. Dit koffiemoment is voor deze ploeg vrijwilligers het startmoment voor het voorjaarsseizoen. Het moment is gebruikt om onze vrijwilligers bij te praten over de ontwikkelingen bij de Maatschappij van Weldadigheid, vragen van vrijwilligers te beantwoorden en te kijken waar er eventueel nog ondersteuning van onze kant nodig is.

Zo leerden we dat het overvloedige water van de afgelopen maanden ook van invloed is op de werkzaamheden van de vrijwilligers. Normaal gesproken zouden ze al eerder aan het seizoen zijn begonnen, maar nu zijn sommige stukken uit hun werkgebied nog niet begaanbaar en is het werken in de natte grond ook zwaarder. Maar tegelijkertijd wordt er ook wel naar uitgekeken om weer naar buiten te gaan.

We zijn dankbaar voor het werk dat onze vrijwilligers doen. Past dit soort vrijwilligers werk ook bij jou? Dan horen we graag van je!