Op zoek naar de fundamenten van de eerste koloniewoning in Frederiksoord

22 augustus 2018

Op dit moment wordt er in Frederiksoord gezocht naar de fundamenten van de eerste koloniewoning in Frederiksoord. De plek waar Johannes van den Bosch op 25 augustus, precies 200 jaar geleden, zijn experiment startte om paupers een nieuwe toekomst te bieden.

Nadat de Franse troepen van Napoleon vertrokken waren uit Nederland wilde Johannes van den Bosch als visionaire idealist iets doen aan de verpaupering van met name de stedelijke gebieden. Hiervoor had hij het plan landbouwkoloniën te ontwikkelen die werk, onderdak, scholing en zorg moesten bieden aan de stedelijke paupers en richtte hij in 1818 de Maatschappij van Weldadigheid op. Van de Bosch gaat direct op zoek naar een geschikt gebied en voor een bedrag van 57.000 gulden wordt in augustus de eerste aankoop gerealiseerd: landgoed Westerbeecksloot in de Drentse gemeente Vledder.

In dezelfde maand gaat de spade de grond in en wordt begonnen met de bouw van de eerste 53 koloniewoningen. Aanstaande zaterdag 25 augustus is het precies 200 jaar geleden dat generaal Johannes van den Bosch de eerste steen heeft gelegd van het eerste huisje van de Proefkolonie. Ondanks dat er nog vele koloniewoningen in het gebied behouden zijn gebleven, is de eerste koloniewoningen er helaas niet meer. Maar de locatie is ongeveer bekend: schuin tegenover Logement Frederiksoord in de voortuin van de ‘nieuwe’ Tuinbouwschool.

Daarom heeft Hijlco Komen, voormalig brigade generaal van de Landmacht en thans bevlogen en betrokken bewoner van Frederiksoord, ervoor gezorgd dat twee militairen van 11 Pantsergeniebataljon uit Wezep, behorend tot de brigade in Havelte, met een grondradar aan het zoeken zijn naar restanten van het huisje. Doel is om de exacte locatie vast te leggen en mogelijk resten van de fundering te vinden. De mannen zijn lid van een ASR, Advanced Search Team dat in inzetgebieden IED’s (bermbommen) op spoort en explosieven in gebouwen; en in NLD veelvuldig wordt ingezet om Justitie te ondersteunen bij het zoeken naar verborgen plekken in woningen e.d. waar criminelen dingen hebben verstopt.

Als de zoektocht succesvol is zal de plek van het huisje passend worden gemarkeerd.