Opruimen stormhout

6 juli 2018

Tijdens de storm van begin 2018 zijn er op meerdere plekken in het bos van de Maatschappij van Weldadigheid bomen omgewaaid. De bomen die hinder of acuut gevaar veroorzaakten zijn in de eerste dagen opgeruimd. Van de overige bomen was het de planning om deze ruim na het broedseizoen op te ruimen.
Echter, tijdens een veldcontrole van het stormhout is geconstateerd dat op verschillende locaties in zowel Fijnspar als Sitkaspar de kever Letterzetter (Ips typographus) aanwezig is. Deze Letterzetter kan zich met name in erg droge periodes explosief ontwikkelen. De kevers bevinden zich nu nog als larve onder de schors en zullen normaliter eind juli, begin augustus uitvliegen.
Om te voorkomen dat de Letterzetter zich kan ontwikkelen tot een plaag, waarbij grote aantallen Fijnsparren kunnen worden aangetast en als gevolg daarvan af zullen sterven, zal het stormhout op korte termijn geruimd gaan worden.
Voorafgaand aan de werkzaamheden zal het werkgebied gecontroleerd worden op de aanwezigheid van te beschermen flora of fauna. Dode bomen waar geen schors meer om heen zit, kunnen door de Letterzetter niet gebruikt worden als broedplaats, en blijven staan voor insecten en vogels als bijvoorbeeld de Specht.

Onder leiding van Bosgroep Noord-Oost Nederland voert Rondhouthandel Talen uit Staphorst de werkzaamheden uit.
Met vragen kunt u terecht bij Martijn Jansen van Bosgroep Noord-Oost Nederland, 0523-654590.