Huis Westerbeek

Huis Westerbeek

Dit markante gebouw heeft de Maatschappij van Weldadigheid sinds 1818 in haar bezit. Eerst verschaft het bescheiden landhuis onderdak aan Johannes van den Bosch. Nu is het in gebruik als kantoor van de Maatschappij.

Logement Frederiksoord

Logement Frederiksoord

Dit gebouw wordt eind 18e eeuw door Nicolaas van Heloma, de toenmalige eigenaar van Landgoed Westerbeecksloot, gesticht als logement. Na overname door de Maatschappij van Weldadigheid wordt het de vaste vergaderplaats van haar bestuurders. De exploitatie van het logement en het restaurant is in particuliere handen.

Rustoord I

Rustoord I

Deze bejaardenwoningen zijn de eerste in Nederland (1893) en onderstreept het belang dat de Maatschappij van Weldadigheid toekende aan goede zorg. In 1975 is het gebouw ingrijpend gerestaureerd en gesplitst in vier woningen die verhuurd worden.

De bosbouwschool

De bosbouwschool

Dateert van 1887 en wordt gesticht dankzij een gift van Majoor van Swieten. De school geeft invulling aan het belang dat de Maatschappij van Weldadigheid hecht aan goede scholing: een speerpunt in het heropvoedingsbeleid binnen de koloniën. Het pand wordt sinds de restauratie in 1975 verhuurd voor bewoning.

De G.A. van Swieten Tuinbouwschool

De G.A. van Swieten Tuinbouwschool

De tuinbouwschool werd opgericht door Majoor van Swieten ter nagedachtenis aan zijn te vroeg gestorven zoon. Deze tuinbouwschool leverde hooggekwalificeerde mensen af en heeft daarmee internationale faam verworven. De activiteiten zijn inmiddels verplaatst naar Meppel.

Het schooltje in Wilhelminaoord

Het schooltje in Wilhelminaoord

Het voormalige schooltje in Wilhelminaoord is gebouwd in 1821 en werd niet alleen gebruikt voor onderwijs, maar ook voor kerkdiensten.

Het schooltje in Boschoord

Het schooltje in Boschoord

Het voormalige schooltje in Boschoord staat als Rijksschool III bekend om haar goede voorzieningen en leermiddelen. Na een grondige restauratie heeft het gebouw een nieuwe bestemming als atelier gevonden.

De schoolmeesterswoning

De schoolmeesterswoning

De voormalige schoolmeesterswoning in Boschoord hoort bij de Rijksschool III en wordt nu verhuurd.

De schuur van Hoeve Willem III

De schuur van Hoeve Willem III

De schuur is gebouwd in 1865. Het bedrijf staat model voor het schaalvergrotingsbeleid dat vanaf 1859 gehanteerd wordt en heeft binnen de bedrijfsvoering van de Maatschappij altijd een modelfunctie vervuld. De boerderij is nog steeds in functie.

Hoeve Prinses Marianne

Hoeve Prinses Marianne

De boerderij dateert van 1913 en is nog steeds in gebruik als landbouwbedrijf. De naam was aanvankelijk ‘Hoeve de Dankbaarheid’, totdat blijkt dat de anonieme gift voor de bouw afkomstig is van Prinses Marianne. Na haar overlijden is de naam van de hoeve veranderd.

De hooi- en graanschuren

De hooi- en graanschuren

Deze hooi- en graanschuren staan bij de zes grote boerderijen van de Maatschappij van Weldadigheid. Dit exemplaar stamt uit de tijd van de stichting van de oorspronkelijke boerderij (1864) en is als enige overgebleven van de destijds twaalf aanwezige schuren.

De koloniale boerderij

De koloniale boerderij

De boerderij dateert van rond 1900 en is een van de tien die in de tijd van de schaalvergroting wordt gebouwd. Door hogere efficiency worden de landbouwopbrengsten verveelvoudigd.

De ambtenarenhuisjes

De ambtenarenhuisjes

Deze huisjes worden gebouwd voor de schrijvers, wijkmeesters en andere notabelen van de koloniën. Ze zijn volledig in steen opgetrokken en grond voor akkerbouw ontbreekt.

De Mandenmakerij

De Mandenmakerij

De voormalige mandenmakerij (weverij en smederij) voorzag in de behoefte om kolonisten die niet in staat waren zware landarbeid te verrichten, andere werkzaamheden aan te bieden. In juli 2018 ondergaat de Mandenmakerij een ingrijpende restauratie en renovatie. In 2019 krijgt de Mandenmakerij een herbestemming.

Het Kiemhuis

Het Kiemhuis

Het Kiemhuis vervulde een belangrijke rol bij het bewaren van de zelfgeteelde aardappelen. Het gebouw raakte in verval, maar wordt sinds de grondige restauratie in 2015 gebruikt voor reïntegratiewerkzaamheden in de sfeer van landschapsonderhoud.

De timmerwinkel

De timmerwinkel

De timmerwinkel was destijds in gebruik als timmer- en onderhoudswerkplaats van de Maatschappij van Weldadigheid. Daarna bood het pand bijna 25 jaar – tot december 2018 – onderdak aan Museum de Koloniehof waar de moderne expositie het verhaal vertelde over het wonen en werken van de kolonistengezinnen. In 2019 krijgt het pand een herbestemming.

Het Koloniekerkje

Het Koloniekerkje

Op de grens van Frederiksoord en Wilhelminaoord is in 1851 het Koloniekerkje gebouwd om invulling te geven aan de kerkplicht binnen de koloniën. Het was tot 2009 in gebruik bij de Hervormde Gemeente. Tegenwoordig wordt het ingezet voor feestelijke, plechtige en educatieve bijeenkomsten.

De pastorie

De pastorie

De pastorie naast het Koloniekerkje in Wilhelminaoord dateert van 1912 en wordt tot de opheffing van de kerkelijke functie bewoond door de dominee.