De Natuurwerkgroep ‘Vrouwenveld’ van de Maatschappij van Weldadigheid viert dit jaar zijn vijfjarig jubileum. De groep begon in de herfst van 2016 en bestaat uit een vast team van vijf enthousiaste vrijwilligers die elkaar al jaren kennen: Pieter Bosma, Rikus Schapelhouman, Dick Nijenhuis en Koop Eleveld wonen in Vledder en Berend Slot in Boijl. Het begon allemaal op de Landelijke Natuurwerkdag, de eerste zaterdag in november.

De vrijwilligers worden “aangestuurd” door Jacob Kruijer, beheerder van de gronden van de Maatschappij. Het bos van de Maatschappij is deels productiebos, maar krijgt steeds meer de functie van recreatiebos: natuurliefhebbers, wandelaars, fietsers, ruiters en mountainbikers maken er graag gebruik van. Er lopen twee wandelroutes, waaronder ‘Over het Turf van Vrouwenveld’. De mannen van de Werknatuurgroep zijn verantwoordelijk voor het beheer van het Vrouwenveld bij Boschoord dat ongeveer 18 ha beslaat. Zonder deze mannen zou het Vrouwenveld volledig bebost zijn.

Het streven van deze Natuurwerkgroep is meer heidegebied. Iedere maandagmorgen van september tot ongeveer maart/april – het begin van het broedseizoen – zijn de mannen in het Vrouwenveld te vinden. Als ze niet aan het werk zijn, vind je ze even aan de koffie in de oude schaftkeet die ze ooit van Bouwbedrijf Van Dijk uit Vledder ‘leenden’. Het gereedschap wordt beschikbaar gesteld door de Maatschappij en Landschapsbeheer Drenthe die ook nauw betrokken is. Door de zaailingen te verwijderen, het opschot uit het veld te halen en te snipperen en delen van het hoogveen af te plaggen, krijgen heide maar ook andere (zeldzame) planten de kans om weer terug te komen. Dat heeft tijd nodig. Struinend door het natte veengebied zie je de kleine veenbes, zonnedauw, wollegras, stekelbrem, lavendelheide en kraaiheide, maar ook dassenburchten en vossenholen. In het Vrouwenveld liggen meerdere vennen waaronder de adderpoel. Komende winter is de bedoeling om hier door middel van een corridor een adderpoeltje met een grote ven te verbinden om de reptielen vrije doorgang te geven.

Natuurbehoud, gezelligheid en vriendschap zijn belangrijk voor deze Natuurwerkgroep. Het contact met de Maatschappij van Weldadigheid is vooral met Jacob, maar ook Minne Wiersma toont regelmatig zijn betrokkenheid en spreekt zijn waardering uit. De groepsleden genieten van hun werkzaamheden en blijven enthousiast doorgaan!