Om in aanmerking te komen als Werelderfgoed moet een site aan een aantal voorwaarden voldoen. Het moet gaan om een monument, gebied of landschap met een cultuurhistorische en/of een natuurwaarde. De site moet een bijzondere, universele waarde hebben en moet ook onvervangbaar en uniek zijn. Dat alles moet je bewijzen met een lijvig nominatiedossier.

De tastbare sporen van het cultureel erfgoed van de Maatschappij van Weldadigheid bevinden zich in Frederiksoord, Wilhelminaoord, Veenhuizen en de zusterkolonie Wortel in België. Dat het om een combinatie van cultureel en natuurlijk erfgoed gaat én dat er sprake is van een grensoverschrijdende voordracht geeft deze nominatie extra kansen op weg naar een definitieve plaatsing op de Werelderfgoedlijst.

In de periode 2012-2013 is er onderzoek gedaan naar de unieke en universele waarde (comparatieve analyse). Het dossier van de Koloniënvan Weldadigheid is in januari 2017 ingediend door het Nederlandse Rijk vanuit een internationale samenwerking tussen Nederland en België. In 2021 zijn de Koloniën van Weldadigheid in de Werelderfgoedlijst opgenomen. Meer informatie over de Koloniën van Weldadigheid, op weg naar werelderfgoed.