Basisscholen Stellingwerven maken kennis met het unieke verhaal van de Koloniën

10 oktober 2017

Onlangs zijn de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen uit de gemeenten Ooststellingwef en Weststellingwerf een project gestart over erfgoededucatie in het kader van het project De Veerkieker. Een is een project waarbij kinderen het lokale erfgoed kunnen beleven met hulp van erfgoedinstellingen en kunstenaars.

Een deel van dit project is kennismaking met het unieke verhaal van de Maatschappij en de Kolonien van Weldadigheid. Onder de vlag van de Veerkieker brengen de leerlingen een bezoek aan het museum de Koloniehof in Frederiksoord. Hier onderzoeken zij het bijzondere en unieke verhaal van het gedachtengoed van Johannes van den Bosch, namelijk het helpen van paupers door het bieden van werk, huisvesting, scholing en zorg, en het vertalen van dit gedachtengoed naar het nu en de toekomst.

Zo leren zij dit stukje erfgoed te koppelen aan actuele vragen die nu binnen de samenleving leven: de zorg voor elkaar, de duurzame toekomst en kwesties als gezond leven ‘van grond tot mond’. Onlangs is de eerste schoolrondleiding van een groep leerlingen door de Koloniehof met uitleg geweest. Aan de hand van deze rondleiding worden de kinderen gevraagd om met een groepje op school een video te maken waarin ze antwoord moeten geven op vragen als: Wat doe jij voor de maatschappij? Hoe zou een ideale wereld er volgens jou uit moeten zien? Filmpjes die de idealen van de kinderen weergeven middels hun kijk op een wereld, waarin we duurzaam en met zorg om elkaar leven. Een mooi project om kinderen bewust te laten worden van het culturele erfgoed wat in hun omgeving aanwezig is en hoe dit vertaald kan worden naar het heden en de toekomst