Beheervisie bos 2020-2038

5 augustus 2020

Onlangs heeft het bestuur van de Maatschappij van Weldadigheid de ‘Beheervisie bos 2020-2038’ vastgesteld.

Bij het tot stand brengen van deze beheervisie zijn onderstaande partijen geraadpleegd:

  • Gemeente Westerveld
  • Provincie Drenthe
  • Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
  • Veiligheidsregio Drenthe
  • Dorpsbestuur Frederiksoord-Wilhelminaoord
  • Dorpsbelang Doldersum
  • Milieudefensie Westerveld
  • Weldadig Oord
  • Bosgroep Noord-Oost Nederland

Link: Publieksversie beheervisie bos 2020 2038