Boekpresentatie over koloniemunten

18 oktober 2022

Ruim 200 jaar nadat de Maatschappij van Weldadigheid begon met de invoer van haar eigen geld, ook wel ‘huismunten’ of ‘koloniegeld’ genoemd, heeft muntexpert Wiebe Nijlunsing de boeiende geschiedenis van dit eigenaardige betaalmiddel verzameld in zijn boek ‘Het huisgeld en de penningen van de Maatschappij van Weldadigheid en de Rijksgestichten (1821 – 1871)‘.
Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan de algemeen directeur, Minne Wiersma.

Op 24 september is dit boek feestelijk gelanceerd in museum De Proefkolonie. Ter gelegenheid is er in museum De Proefkolonie een tijdelijke expositie ingericht onder de naam ‘De Keerzijde’.