Boekpresentatie van ‘De kolonieman’ door Angelie Sens

27 september 2019

Op woensdag 25 september presenteerde Angelie Sens haar nieuwe boek ‘De Kolonieman’. Na 6 jaren van onderzoek en schrijven is het boek nu voltooid. Angelie Sens presenteerde ‘De kolonieman’ onder grote belangstelling in het auditorium van Huis van Weldadigheid te Frederiksoord.

‘De kolonieman’ is een zeer interessant en lezenswaardig boek over het leven van Johannes van den Bosch, een gedreven man met idealen.
Een van de nazaten van generaal Johannes van den Bosch vertegenwoordigde de gehele familie Van den Bosch toen hij het eerste exemplaar ontving uit handen van Angelie Sens. Voor de familie Van den Bosch, die in groten getale aanwezig was, stond de hele dag in het teken van hun voorouder: zij hebben voorafgaand aan de presentatie het nieuwe museum De Proefkolonie bezocht. Hier is te zien en te beleven wat Johannes van den Bosch voor ogen had met zijn Maatschappij van Weldadigheid. Uit het boek blijkt dat de oprichting van de Maatschappij van Weldadigheid een van zijn ideeën is geweest, maar dat al zijn ideeën te maken hebben gehad met het  ‘verheffen van de mens’.