De Koloniën vieren 200 jaar Maatschappij van Weldadigheid

7 januari 2018

Want 200 jaar geleden was het de visionaire idealist Johannes van den Bosch die in 1818 de Maatschappij van Weldadigheid heeft opgericht en met carte blanche van Koning Willem I de Proefkolonie Frederiksoord stichtte. Het begin van onze huidige verzorgingsstaat. Het unieke culturele erfgoed waarvan de sporen nog steeds zichtbaar en voelbaar zijn in het landschap. Een bijzonder moment om hier in 2018 bij stil te staan door samen te vieren dat we het verleden, het 200 jarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid, verbinden met het heden en toekomst. Tevens een prachtig moment om te laten zien dat we een nieuwe betekenis aan het gedachtengoed van Johannes van den Bosch voor de toekomst willen geven. Welkom toen, welkom nu in de Proeftuin van Weldadigheid.

Hiervoor hebben de Maatschappij van Weldadigheid, een aantal bewoners, ondernemers uit de Kolonie en vertegenwoordigers van de gemeente Westerveld en de provincie Drenthe samen de handen ineen geslagen om naast alle ontwikkelingen in het gebied een mooi cultureel programma te organiseren met tal van activiteiten en evenementen, waaronder op 20 april het grote moment, namelijk de viering van de het 200 jarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid. Op deze dag zal de Maatschappij haar 200 jarig bestaan vieren met een ceremonieel gedeelte, een seminar over de Proeftuin van Weldadigheid en een feestavond voor de bevolking van de Kolonie.

Daarnaast is er van juli tot en met september een grote internationale expositie ‘IntoNature’. En wordt er op dit moment hard gewerkt aan de voorbereidingen voor een prachtig muziektheaterstuk in september, genaamd ‘Welstaat’. In dit unieke muziektheater ‘Welstaat’ wordt de verbinding gelegd tussen tweehonderd jaar geleden en nu. Tevens worden er door de dorpen en verenigingen tal van andere activiteiten georganiseerd ter ere van de viering van het 200 jarig bestaan om er met elkaar een prachtig jubileum jaar van te maken.

Samen met een aantal betrokken bewoners zijn op diverse plaatsen in het gebied van Frederiksoord, Willemsoord en Wilhelminaoord en omstreken spandoeken opgehangen met de boodschap: ‘Wij vieren 200 jaar Maatschappij van Weldadigheid’

Middels deze boodschap wil de organisatie van het jubileumjaar ClubMvW200 en de Maatschappij van Weldadigheid iedereen wijzen op dit memorabel moment, namelijk de viering van het 200 jarig bestaan van de Maatschappij en de Koloniën van Weldadigheid. ‘Een mijlpaal om bij stil te staan dat 200 jaar geleden onze verzorgingsstaat begon in Frederiksoord door het stichten van de Proefkolonie middels het bieden van werk, scholing en zorg aan de paupers uit de stedelijke gebieden. En tevens het startmoment dat, geïnspireerd door de ideologie van Johannes van den Bosch, wij hier 200 jaar later opnieuw een betekenis in het gebied aan gaan geven.’, aldus Minne Wiersma, directeur van de Maatschappij van Weldadigheid. ‘De Koloniën als een proeftuin waar we ruimte willen bieden voor duurzaam en sociaal ondernemerschap. Welkom toen, Welkom nu in de Proeftuin van Weldadigheid.’