Persbericht Investering Natuurkwaliteit Doldersum en Boschoord

19 januari 2022

De komende tijd vinden er in Doldersum en Boschoord werkzaamheden plaats aan de natuurterreinen. De Maatschappij van Weldadigheid gaat de komende twee jaar fors investeren in het verbeteren van de natuurkwaliteit van het bos, de heide en de kwetsbare veentjes in de omgeving van Doldersum en Boschoord. In samenwerking met Bosgroep Noord-Oost Nederland en Landschapsbeheer Drenthe wordt er in 2022 en 2023 uitvoer gegeven aan diverse herstelmaatregelen die erop gericht zijn de instroom van aangerijkt water te voorkomen, de vergrassing en de verbossing terug te dringen en de verdroging van dit bijzondere gebied tegen te gaan. De herstelwerkzaamheden starten eind januari 2022.

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u in het persbericht. Binnenkort worden er op de locaties waar gewerkt gaat worden infopanelen geplaatst. Hierop wordt aangegeven welke werkzaamheden daar gaan plaatsvinden. Wanneer u vragen hebt over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met Landschapsbeheer Drenthe.