Reguliere boswerkzaamheden landgoed Boschoord

19 januari 2021

In de komende tijd vinden er werkzaamheden plaats in de bossen op landgoed Boschoord. In 2020 heeft er geen uitdunning van bomen plaatsgevonden, omdat er als gevolg van droge perioden in 2018 en 2019 sprake was van te weinig aangroei van bomen. In het afgelopen jaar was er gelukkig wél weer sprake van aangroei; en daarom zal vanaf medio februari 2021 op landgoed Boschoord worden gestart met de uitvoer van boswerkzaamheden.

Het betreft het uitdunnen van een aantal percelen met overwegend naaldbomen. Deze bomen worden weggehaald om andere bomen meer ruimte te geven in hun ontwikkeling. Oudere bomen worden verwijderd ten gunste van jonge reeds aanwezige bomen met een hoge kwaliteit. Ook boomsoorten die minder voorkomen in het bos krijgen zo meer ruimte. Deze ontwikkelingen dragen daarom bij aan een grotere diversiteit in het bos.

Jonge bomen ruimte geven       
In enkele percelen worden vooral zware bomen geveld. Deze bomen hebben gedurende vele jaren als ‘zaadboom’ dienst gedaan. De zaden uit deze zaadbomen zijn vervolgens ontkiemd en hebben zich ontwikkeld tot jonge bomen die nu de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot een volwassen bos. Zo ontstaat er een proces van voortdurende bosverjonging.

Werkzaamheden
Het streven is om de boswerkzaamheden voor aanvang van het broedseizoen af te ronden, mits de weers- en terreinomstandigheden in de periode daarvoor de werkzaamheden toelaten. De stammen en stamstukken worden langs de boswegen opgestapeld in afwachting van transport naar de verwerkende bedrijven.

Zorgvuldig beheer         
Het beheer van de bossen in eigendom van de Maatschappij van Weldadigheid vindt plaats conform de eisen van FSC-Nederland. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt het bos, volgens de regels van Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer, uitvoerig geïnspecteerd door externe deskundigen en ecologen op de aanwezigheid van dassenburchten, nestbomen, mierenhopen en bomen met holtes. De te beschermen elementen worden gemarkeerd en tijdens de werkzaamheden ontzien.

Wat u ervan merkt
Het bos blijft gewoon toegankelijk, met uitzondering van tijdelijk afgesloten paden. Tijdens en direct na uitvoering van de werkzaamheden kunnen paden tijdelijk minder goed begaanbaar zijn en beschadigd raken. Uiteraard wordt dit na afloop van de werkzaamheden zo snel mogelijk hersteld.

Meer informatie
Met vragen en voor verdere informatie kunt u terecht bij Martijn Jansen, regiobeheerder bij Bosgroep Noord Oost Nederland, op mailadres m.jansen@bosgroepen.nl.