Schapen ingezet bij heidebeheer Maatschappij van Weldadigheid

3 augustus 2020

Drenthe kent veel grote(re) en kleine heideterreinen die van belang zijn voor het landschap en bedreigde plant- en diersoorten. Deze heideterreinen zijn ontstaan op voedselarme zandgronden. Waar grazers kleine boompjes en struiken opaten, bleven de heideplanten over. De heideterreinen zijn van belang voor het voortbestaan van plantsoorten zoals dopheide, struikheide en lavendelheide. En ze bieden de ideale leefomgeving voor de zandhagedis, de adder of de heivlinder. Bij de Maatschappij van Weldadigheid worden sinds kort twee heideterreinen beheerd zoals vroeger en grazen er Schoonebeker heideschapen.

Stichting De Maatschappij van Weldadigheid bezit twaalf heideterreinen van in totaal bijna 100 hectare, waar het Zuiderbos Boijl en Het Fort twee van zijn. Deze twee terreinen liggen tussen Doldersum en Vledder. In opdracht van de stichting coördineert Landschapsbeheer Drenthe het beheer van deze heideterreinen. Structureel beheer van de terreinen is nodig om te voorkomen dat ze zich ontwikkelen tot bos. Dit gebeurt onder ander door het verwijderen van kleine berken of grove dennen. Hierdoor houdt de heide de ruimte om zich te handhaven en uit te breiden.

Het beheer van de heideterreinen gebeurt op diverse manieren. Vrijwilligers verwijderen met de hand jonge bomen en struiken zoals op het Vrouwenveld, er worden aannemers ingezet en zoals op Zuiderbos Boijl en Het Fort zorgen schapen voor het verwijderen van ongewenste begroeiing. In de terreinen van de Maatschappij van Weldadigheid lopen ongeveer tweehonderdvijftig schapen. De schapen worden bijeengehouden door zogenoemde flexinetten en zorgen voor het beheer van deze waardevolle terreinen om ze te behouden voor nu en de toekomst.