Schenking aan Drents Archief

22 november 2023

De stichting Maatschappij van Weldadigheid bestaat al meer dan 200 jaar en heeft in die periode een archief van formaat opgebouwd. Het archief van oprichtingsjaar 1818 tot 1859 is in het verleden al geschonken aan het Drents Archief. Het archief vanaf 1859 is in de jaren ‘80 in bruikleen gegeven aan het Drents Archief. Meer dan 300 meter stelling vol met kaarten, bevolkingsregisters, plattegronden en talloze tekeningen worden al jaren zorgvuldig beheerd en opengesteld voor publiek.

Het bestuur van de Maatschappij van Weldadigheid heeft besloten het archief vanaf 1859 ook te schenken aan het Drents Archief. Door het archief te schenken verzekert de Maatschappij van Weldadigheid zich ervan dat het archief duurzaam en onder de juiste omstandigheden bewaard blijft en goed wordt gecatalogiseerd en gedigitaliseerd. Daarmee wordt bijgedragen aan een verbeterde toegankelijkheid voor het publiek en het behoud van cultuur-historisch erfgoed.

Anneke Haarsma, voorzitter en Arie van der Spek, secretaris-penningmeester van het bestuur van de Maatschappij van Weldadigheid en Corinne Rodenburg, directeur van het Drents Archief, tekenden het overdrachtsdocument. Deze plechtigheid werd compleet gemaakt met het symbolisch overdragen van de statuten van de Maatschappij van Weldadigheid uit 1859, het eerste document uit het archief uit de periode na 1859.