Slaan van calamiteitenput in Frederiksoord

11 januari 2023

In de week van 5 december 2022 is het Waterboordetachement van het Ministerie van Defensie in Frederiksoord aanwezig geweest om een calamiteitenwaterput te slaan. In een paar dagen tijd hebben zij deze put aangelegd, waardoor er in het geval van calamiteiten voldoende bluswater voor de brandweer te halen is.

De oorsprong van de aanleg van deze put ligt bij de woning die ongeveer een jaar eerder in Wilhelminaoord afbrandde. Hierna is er samen met Univé een actie op touw gezet om de woningen van de Maatschappij van Weldadigheid brandveilig te maken. Als vervolg hierop is besloten om ook de omgeving en het Unesco Werelderfgoed nog beter te beschermen door de aanleg van deze waterput. De brandweer heeft nu dichtbij toegang tot water, maar nóg beter zou het zijn dat de put nooit gebruikt hoeft te worden. Dit project was een mooie samenwerking tussen diverse partijen: Univé, Maatschappij van Weldadigheid, Veiligheidsregio Drenthe, Ministerie van Defensie en de gemeente Westerveld.