Jubileumboek Maatschappij van Weldadigheid

28 januari 2019

Eind maart verschijnt het jubileumboek ‘200 jaar Maatschappij van Weldadigheid – Droom en weldaad’. Het is een rijk geïllustreerd boek – groot formaat, 320 pagina’s – vol ‘nieuwe’ foto’s, kaarten, interviews, verhalen en tijdlijnen voor iedereen met interesse in de koloniën en de bijzondere historie van 200 jaar Maatschappij van Weldadigheid. Voor de totstandkoming van dit boek heeft Jan Mensink, oud-directeur van de Maatschappij, jarenlang beeld- en tekstmateriaal verzameld. Daarnaast zijn er bijdragen van Wil Schackmann en Angelie Sens. Er is natuurlijk al veel geschreven over de Maatschappij, maar dit jubileumboek onderscheidt zich omdat het de volledige geschiedenis beschrijft vanaf de oprichting in 1818 tot aan 2018. In het boek zijn veel oude prenten, kaarten, tabellen, staatjes en foto’s opgenomen die tot op heden nooit zijn vertoond.

Leesbaar en toegankelijk jubileumboek
Het boek is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in de (nog niet bekende) cultuurhistorie van de Maatschappij van Weldadigheid. Mensink is en deed ruim twee jaar onderzoek voor het jubileumboek en waar Schackmann de periode tot 1859 beschrijft, richt Mensink zich vooral op de periode na 1859. In het boek richt Mensink zich vooral op de ontwikkelingen binnen de landbouw, bosbouw, onderwijs en zorg. Uit zijn onderzoek blijkt dat in die 200 jaar de Maatschappij verschillende koersen heeft gevaren en noodzakelijke besluiten nam die soms verstrekkende gevolgen hadden voor de Maatschappij én de kolonisten. Het boek is vernieuwend, en met de bijzondere anekdotes, mooie interviews met mensen uit de kolonie en de prachtige foto’s is het een leesbaar en toegankelijk boek geworden voor iedereen.

Voorinschrijving tot en met 31 maart 2019
Op vrijdag 29 maart 2019 wordt het eerste exemplaar overhandigd aan Cees Bijl, gedeputeerde van de provincie Drenthe. Tot en met 31 maart 2019 is het boek verkrijgbaar voor € 29,50 (voorinschrijving) daarna voor € 34,50. Eind februari verschijnt een nieuwe website waar het boek besteld kan worden. Meer informatie of op de hoogte blijven is mogelijk via de Facebookpagina @jubileumboek200jaarmvw.